Du visar för närvarande KAN VI INTE BARA FÅ NJUTA?!

KAN VI INTE BARA FÅ NJUTA?!

Världen och Du 6.7

Ett Numerologiskt perspektiv

Hej Numerologivänner!

Maj är en 11/2månad i ett 6år.

Visst längtar vi alla efter att bara få njuta! Njuta av vårvärmen, solens hetta, skir grönska och långa ljusa kvällar. Gemenskap med familj, släkt, vänner och kollegor. Att mötas i ömsesidig avsikt att tillsammans skapa himmelriket på jorden.

Ja!

Vi lämnar alla bekymmer, vi lämnar oro, vi lämnar rädsla. Vi lämnar det negativa och destruktiva till en anna gång, för vi är i stort behov av att inhämta och inandas hoppets och glädjens kraft. Vi gör det genom att svepa in det goda i en högt stående medvetenhet och tillika kreativ atmosfär. 11an och 6an.

Universum förser oss i maj med 11/2 tillsammans med 6an. I en tillvaro där Fri Vilja är en av våra språngbrädor konfronteras vi ständigt med det goda och det onda, det positiva och det negativa, det konstruktiva och det destruktiva. Alla tal representerar ju båda sidor. Så lätt det är att låta det som är nedbrytande få företräde.

MEN INTE NU! INTE I MAJ!

2022! År 6! Tänk KÄRLEK! Var KÄRLEK! Ta emot KÄRLEK!

Maj! 11/2! Tänk GEMENSKAP! Var i GEMENSKAP! Ta emot GEMENSKAP!

Berör och låt dig beröras! Av det mänskliga i att vara behövd och att behöva.

Var behövd och ge av dina flöden av kreativitet. Var mottagaren för dina medmänniskors flöden för deras kreativitet.  

Den goda 6an är kärlek personifierad, materialiserad och förandligad i all essens i Livet. Vi hälsar och hyllar 6an när vi njutningsfullt och tillitsfullt låter oss omslutas av 6ans kärleksfulla Megin. Och vi vänder då, helt naturligt och demonstrativt, ryggen åt ondska, destruktivitet och till det som vi faktiskt inte ansvarar för.

Den goda 2an är mild och vänlig. Den som gjuter olja på vågorna, tar bort alla hårda kanter och toner, som bara vill väl och som alltid vill vara i gemenskap.

6an och 2an är den perfekta synergin för harmoni och  balans. Som en mänsklighetens beständiga pelare står de tillsammans i alla väder och sprider hopp och tro på människans välvilja, genom ett alltigenom klokt och medvetet förhållningssätt, till människor, djur och natur.

Så vi vänder våra ansikten mot solen och låter solens gudomliga skaparkraft med 11ans Megin fördjupa vår andliga kontakt med oss själva, varandra och Universum.

Nej, vi är inte dumdristiga, vi låter oss inte luras av falskhet, vi låter oss inte invaggas i illusionen att ondskan inte finns. Vi vet det. Och den vänder vi ryggen och låter våra anleten med solens skaparkraft lyfta oss (11) till fördjupad medvetenhet och insikter om all kunskap och levnadsvisdom från tidernas begynnelse till idag och vilar i vetskapen om att vi ÄR i den här världen men inte AV den! Och när vi Är i den världen gör vi de avtryck som leder oss och framtida generationer till en strålande tid.

Ingrid/KunskapsNyckeln