Världen och Du 6.14 ur ett Numerologiskt perspektiv

Hej Numerologivänner!

STOPP!

December är en 9månad i ett 6år.

Vi måste sätta stopp här …

STOPP! Utvärdera!

STOPP! Analysera!

STOPP! Avsluta!

STOPP! Planera!

… för att bereda plats för en ny inriktning.

Den energi/kraft/megin som Den Universella Intelligensen består oss med, skall alltid ses som en inbjudan och en möjlighet att skapa i harmoni med NATURENS lagar om födelse, liv och död. Det kretslopp som utgör grunden för allt levande och som kan ses, förklaras och förstås av Numerologins tal 0 – 9.

9an  är december månads Megin och vi bör stanna upp för att utvärdera och avsluta samt planera utifrån de konsekvensanalyser vi kommer fram till. Om du med öppna ögon, öron och mycket mod gör denna konsekvensanalys av året 2022, i såväl inom din privata sfär som i din omgivning och i världen i stort, kommer du att finna områden som tarvar ett stort och högljutt ADJÖ!  Och det är en av 9ans uppgifter att hjälpa oss med.

Utan att överdriva kan vi konstatera att vi lever i en utmanande tid där dystopiska förutsägelser varvas med utopiska föreställningar om mirakulösa ingripanden i världshändelserna. Det är en tid för lärande på hög nivå. För vill vi lära oss något om människan och livet så ska vi göra det under tider av betydande förändringar. Alltså, vill vi lära oss något om oss själva så ska vi göra det när vi är under press. När vi på djupet blir utmanade.  För det är då vi måste ta ställning, vi måste hitta  våra styrkor och våra svagheter, vårt mod och vår feghet, vår generositet och vår girighet. Vi måste låta de viktiga idealen och vår tro bli satta under lupp och vi måste uppbåda mod för att våga tänka, se och utföra de handlingar som är nödvändiga. Handlingar där våra fundamentala övertygelser, erfarenheter, önskningar och handlingskraft bildar bakgrund och fond för praktiskt förverkligande –  möjligtvis i kölvattnet av vår tidigare bekvämlighet och vår tendens att stoppa huvudet i sanden.

OCH DET ÄR NU! Med 9an! Och låt dig inte förledas att tro att du inte gör skillnad, att du inte har något inflytande eller att du inte kan påverka. Du är en suverän individ med rätt att leva ett suveränt liv i harmoni med Den Högre Intelligensen.

December är inte bara sista månaden detta år, med 9ans inflytande avslutas 2022 med död och återfödelse, med glädje och sorg, med seger och förlust, med generositet och girighet, med makt och maktmissbruk – för det är sådan 9an är till sin natur.

Året 2022 har öppnat många låsta dörrar och igenfrusna fönster.

Året 2022 har tydliggjort intentioner.

Året 2022 har lyft ridåer och erbjudit insyn i handlingar och dessas konsekvenser.

Året 2022 har givit näring till gemenskapens rötter.

Året 2022 har visat att kollektivet är för individen, individen för kollektivet.

Året 2022 har visat att det som förefaller gott är ont och det som förefaller ont kan vara gott! Vilka paradoxer vi har utvecklats genom!  Med den Universella Numerologiska 6an (2022 = 6) har kärleken, omtanken, generositeten och ansvaret samt hjärtats röst varit färdvägen som vi har haft att upptäcka. Ett äventyr som värmt och omfamnat lika mycket som späkt och piskat. Vad har vi lärt oss?   

NU ÄR DET DU SOM SÅLLAR AGNARNA FRÅN VETET

Den kloka börjar nu att planera för 2023.

2023 är ett Universellt Numerologiskt År 7. År 7 är intellektets och intelligensens tal. Kunskap, visdom, vetenskap, sunt förnuft, konsekvenstänkande och det andliga tal som bara kan nås vid högre medvetenhet genom sunt förnuft, kunskap och visdom och – om vi vill – en fördjupad och förhöjd medvetenhet om vår samhörighet i andlig gemenskap. Hjärtat får här stå tillbaka för tankens kraft. Mer om 2023 senare.

Så för att lämna 2022 med den äran och samtidigt planera för 2023 kan vi ägna oss åt och njuta av  följande funderingar, ensam eller tillsammans:

  • Vad/vilka är mina  seder och bruk, språk och moral, etik och lojalitet
  • Behöver jag frigöra mig från destruktiva attityder, mönster, seder och bruk, ideal och ideologier
  • Vad är min/mitt roll/kall i kollektivet?
  • Litar jag på min inre styrka?
  • Tar jag lärdom av mina upplevelser. Litar jag på min instinkt, insikt och intuition?
  • Uttrycker jag mig fritt – bekämpar jag tabun?
  • Främjar jag samarbete och gemenskap genom att hitta de människor jag hör ihop med.
  • Vad är och vad är inte samhörighet/gemenskap, vilka är mina kriterier för samhörighet?
  • Bejakar jag min integritet, låter jag något eller någon bestämma över mig?

Kom ihåg! Livet blir vad vi gör det till – här gör vi det med Numerologin!

Med önskan om en utvecklande och avslutande december

Ingrid Berndtson

KunskapsNyckeln