Du visar för närvarande Världen och Du 6.6

Världen och Du 6.6

Ett Numerologiskt perspektiv

Hej Numerologivänner!

April är en 1månad i ett 6år.

Vi odlar för framtiden! Det som ska växa och ge näring. Se till att du har fin jordmån!

I vår fysiska, psykologiska, mentala och andliga jord sätter vi nu nya frön. Vi välkomnar våren inom oss och öppnar de inre dörrar som under en tid har stått på glänt. Vi stiger ut i outforskade territorier, (1an) omgivna av Universums oändliga kärlekskraft, som vi förstår som den Numerologiska 6an.

2000 – 2999! För att lyckas – gör det inte själv! Gör det tillsammans med din naturliga, kompletterande kraft. Den universella, kreativa kontrasten, din motpart. Om du är kvinna – med en maskulin kraft. Om du är man – med en feminin kraft. 2an står för balans och harmoni. Det blir det med en jämn fördelning av den maskulina och feminina kraften, trots – eller kanske tack vare – att de är olika!

2an, som representant för den feminina kraften, är som fina trådar i en Livsväv som förbinder oss med vår karma, vår livsuppgift, med det vardagliga såväl som det extraordinära.

Att vandra i den feminina kraften stärker, lyfter, vårdar och upplyser den maskulina kraften. Att vandra i den maskulina kraften stärker, vårdar och upplyser den feminina kraften. Genom de olikheter som de feminina och maskulina krafterna representerar sker all utveckling.

Föreningen av dessa två universella poler manifesteras tydligast och kommer till uttryck i förälskelsens ljus som obehindrat strålar i sammansmältningen av den feminina och maskulina kraften. En gudomlig förening. Den tar sig också uttryck i det skapade. I föreningen av tanke och känsla.

Enligt Mayakalendern är nu alla 9 vågorna öppna.

Mayakalendern lär oss att uppgång och fall, natt och dag är naturliga utvecklingsstadier.

Alla esoteriska och andliga rörelser predikar icke-dömande som viktiga fundament och förutsättningar för vår andliga utveckling.

Mot bakgrund av dag och natt, uppgång och fall, segrar och förluster tjänar en attityd av icke-dömande till att hitta vägen till upplysning och förståelse. Upplysning och förståelse för varje individs betydelse i en komplex fysisk värld och en dold andlig. Ett icke-dömande frigör och befriar oss och hjälper oss, paradoxalt nog, att se igenom lögner och manipulationer.

Ett icke-dömande som innebär att inte låta förutfattade meningar, rigida uppfattningar om hur det ”borde” vara. Vad jag ”borde” ha eller vara, utan vara öppen för att allt som händer är steg på vägen mot upplysning. Och att varje steg är kantad av gudomlig mening och gudomligt beskydd.

Den universella Numerologiska 6ans megin är kärlek. 6an är den allomfattande kärleksenergin. Den som vill så väl, så väl att kärleken kan bli kvävande. 6ans uttryck för kärlek kan aldrig vara fel, i 6ans egen värld. Att sedan världen kan vilja annat eller ha andra behov än vad 6an föreställer sig, är just 6ans stora utmaning. Eller rättare sagt, mänsklighetens stora utmaning och möjlighet till upplysning, sanning, rättvisa och ren och sann kärlek.

6an kan vara mycket dominerande, manipulerande och drar sig inte för att utöva sin makt. Det intressanta med detta är att 6an har en lång väg till sitt eget samvete, eftersom 6an enligt egen utsago bara agerar i kärlekens tjänst. För mänsklighetens bästa.

Den mest utmanande aspekten av 2022 med 6an är att se igenom de egna illusionerna, att få sina egna ideal och ideologier ifrågasatta, kanske dragna i smuts och lera. Kanske uthängd till allmänt beskådande och hån. Kanske skambelagd och utfryst?

3, 6 och 9 har i Numerologin ett särskilt förhållande till varandra. 3an är den skapade, 6an tar om hand och låter det skapade växa och 9an samverkar med ovillkorlig kärlek och icke-dömande.

När 6an visar sitt fulaste tryne och vi utsätts för utmaningar och påfrestningar kan vi tona in till 3an och 9an – och den goda 6an – för att genom dem få kraft och mod från den gudomliga intelligensen att stå emot, att resa inåt, att vara i vår egen unika feminina och maskulina kraft. Att vara så transparant i vår tillit till vårt kall som människa att vi passerar nålsögat och når vårt inre och yttre Samarkand.

3, 6 och 9 har också gemensamt drivkraften att skapa. 6an är den informella konstnären som utforskar de kreativa och konstnärliga potentialerna. 6an omger sig med harmoni och skönhet för öga, öra och hud. En kärlekskraft som förutsättning till liv.

6an omfamnar oss med tillit till vår egen förmåga att välja rätt, göra rätt och hantera konsekvenser rätt. 6an viskar i vårt öra att vi genom kärlek till oss själva, till andra och till det som sker, ger oss de bästa förutsättningar för att vi kommer att klara av – vad än det är vi står inför.

Vi säger kärleksfullt och tillitsfullt JA till lyckan och lika kärleksfullt och tillitsfullt Nej till det motsatta.

Nu är det dags att ta nya tag! April är en 1månad som bjuder på många nya insikter, nya områden att utveckla, nya spännande människor att träffa, upptäcka nya sidor hos nära och kära, vänner och kollegor, för att inte tala om i din partner! Söker du kärleken i en partner är det superbra att denna månad fundera över vad det är du vill ge till din kommande partner. Hur vill du utforska, utmana och förgylla din kommande partners liv. Vad vill du ge? Vad tror du att han/hon behöver?

Alla hjärtefrågor står överst på att-göra-listan och måste få första prioritet. Vad är viktigt för dig?

Ta tag i den där lusten som har hållts tillbaka. Bryt ny mark, lyssna till entreprenören inom dig, rebellen och nytänkaren. Den modiga upptäcktsresanden. Den som vill och kan ge till världen vad den behöver, för att du – på så sätt – får det du behöver.

Och om du tvekar eller tvivlar – tänk då att både tveksamhet och tvivel är en form av intelligens som för livet framåt. Använd din fria vilja för att med den goda kärlekens alla uttryck och domäner förgylla ditt eget och andras liv!

I kärlek

Ingrid/KunskapsNyckeln