Grundkurs i Holistisk Numerolog

En utbildning för den samtida Sökaren!

17 – 19 mars i Orsa 2023

Fredag 18.00 – 19. 30

Lördag 09.00 – 18.00

Söndag 10.00 – 15.00

Kursavgift: 3 200:- inkl. moms vilket inkluderar kompendier för respektive position (5 st) som vi arbetar med och med tolkning av alla tal. 

Kurserna hålls även på andra orter. Är du intresserad? Skicka ett mail till kunskapsnyckeln@telia.com !

Kursinnehåll:

 • Introduktion till Numerologi – Pythagoras
 • Talens symbolvärde och tolkning – en odyssé från förhistorisk tid till vår
 • Vad är Holistisk Numerologi – numerologi för den moderna Sökaren och vår samtid
 • Introduktion till bokstäverna och dess talvärde. Hur gör vi uträkningarna
  Dina namns Numerologiska tal:

  Ditt förnamn – avslöjar dina attityder och känslor

  Ditt/dina mellannamn – avslöjar latenta krafter

  Ditt efternamn – avslöjar familje- och släktkarma och yrkestalanger

 • Mer om dig i dina namn:

  Din Själs Drivkraft – det som motiverar dig, det du ”kryddar” allt med, ditt livs GPS

  Ditt Tysta Själv – dina innersta drömmar, som du uppfattas och vill uppfattas

  Din Potential – dina talanger, kunskaper och visdom och dit du strävar efter att återvända

 • Nu gör vi en syntes av talen i dina namn
 • Praktiskt arbete med tolkning av namnen
 • Din Livsväg – berättar om ditt liv och varför du är här
 • Praktiskt arbete med Din Livsväg
 • Nu gör vi Numerologiska läsningar
 • Din Epicykel – långsiktig utveckling ser vi här.
 • Ditt Universella Personliga År –vilka är ditt års möjligheter?
 • Praktiskt arbete med Personligt År
 • Praktiskt arbete med att göra en syntes av
 • Livsväg och Personligt År
 • Frågestund och praktiskt arbete med Personligt
 • År och Livsvägen
 • Nu tolkar vi ditt Numerogram
 • Nu gör vi en Numerologiläsning

Alla moment inleds med en teoretisk genomgång för att sedan ägnas åt praktiska övningar.

Detta diskuterar vi också:
(vissa moment ingår i Steg I och vissa i Steg II)

Hur tolkar vi talen i relation till en persons ålder?

Belyser hur livserfarenhet och olika åldrars preferenser, förutsättning och förverkligande speglas i talen och vice versa.

Generella och övergripande influenser för åldrarna: 1 – 9 år, 10 – 19 år, 20 – 29 år, 30 – 39 år, 40 – 49 år, 50 – 59 år, 60 – 69 år, 70 – 79 år, 80 – 89 år och 90 – 100 år.

Själens ”livsspann” 120 år. När infaller då medelåldern?

Kompabilitet – hur vissa människor passar ihop och varför vissa tal i vissa positioner attraherar.

2024 Feng Shui Flying Star förståelse för och kunskap om Feng Shui Flying Stars tolkning av tid och tal.

Feng Shui Flying Star, Kenperioden 2014–2024. Den unge mannens period.

Feng Shui Flying Star, Li – perioden 2024–2424. Den medelålders kvinnans period.

Kabbalan och talen 0 – 4

Talen 1, 2 och 10 och dessas unika roll.

Andra vishetslärors tolkning av talen.

Kunskap om hur miljö och kultur, historiskt såväl som samtida, påverkar vårt sätt att se och tolka oss själva, andra och vårt samhälle samt världen i stort.