Numerologi

Vad är Numerologi?

Precis som namnet Numerologi antyder arbetar vi med tal. Vi har mycket att tacka Pythagoras för vår kännedom och kunskap om Numerologi.

Pythagoras, född ca 580 f.Kr. och död ca 500 f.Kr. är mest känd som matematikens fader, han hade dock fler strängar på sin lyra och var också en lärd filosof, mystiker och lärare.

Pythagoras föddes på den grekiska ön Samos och reste redan som ung man ut i världen för att söka kunskap. Han reste bl.a. till Egypten där han blev introducerad, inte bara i matematiska doktriner, utan även i andliga spörsmål och riktningar. Han lär ha studerat den persiske, mystikern och religionsinstiftaren Zoroaster och han studerade också Kabbalan, (kabbalism, är ett religiöst filosofiskt system som gör anspråk på ge en mystisk förståelse av den gudomliga naturen och dess ordning) i Judéen. Den västerländska, eller rättare den Pythagoreiska Numerologin, baseras till viss del på de Kabbalistiska principerna.

Pythagoras bosatte sig senare i Cortona i Italien där han etablerade den Pythagoreiska mysterieskolan. Där studerade man matematik, filosofi och musik och naturligtvis talmystik och andlighet. Tack vare Platon har vi idag kunskap om Pythagoras arbete och livsverk. Det finns väldigt lite nertecknat av Pythagoras själv. När mysterieskolan upphörde och lärjungarna spreds för vinden förde de vidare den lärdom som Pythagoras delade med sig av.

I mysterieskolan undervisade Pythagoras om tals olika betydelser och användningsområden. Tal som kvantitet hjälper oss att mäta saker på det materiella planet medan den kvalitativa betydelsen av tal representerar andliga värden. När vi jobbar med Numerologi jobbar vi med talens kvalitativa värden.

Pythagoras upptäckte den mystiska innebörden av entalen 1 till 9. Han noterade att talen 1- till 9 makrokosmiskt representerar universella principer. På den personliga nivån, representerar talen 1 till 9 egenskaper, förmågor och händelser. Såsom ovan så ock nedan.

Pythagoras menade att alla tal vibrerar av andliga energier. Genom att översätta bokstäver till tal vibrerar även bokstäverna av en andlig energi och så även ord. Genom att rätt förstå denna energis inre betydelse och korrekt tillämpad för det aktuella ändamålet kommer vi i direkt kontakt med Universums gudomliga plan för varje individ och situation.

Läs mer om de olika Numerologiläsningarna här nedan!

Vad får jag veta om mig själv under en Numerologiläsning?

Det finns 4 olika läsningar att välja mellan. Lite längre ner kan du läsa om vad som ingår i de olika läsningarna.

I dina tal avslöjas din unika plan och kontrakt för det liv som du lever nu. Med din Fria Vilja navigerar du med Numerologin som din karta och kompass.

Dina tal kastar ljus över förvirring, beslutsamhet, över inre drivkrafter och gör det enklare för dig att stå i din egen kraft. Din Livsväg visar praktiskt och konkret likväl som magi och vördnad för det som finns i ditt Livskontrakt.

Numerologin är ditt verktyg för att du ska kunna navigera i Ditt liv och skaffa dig största möjliga livstillfredsställelse, erfarenheter, kunskaper och visdom.

Numerologi förenar kropp och själ och förtydligar och balanserar det intellektuella, känslomässiga, kroppsliga och inte minst det själsliga!

All information finns i dina namn och ditt födelsetal. Här finns det uppenbara och det gömda, som gör ditt liv rikare när du med kunskap om dig själv och medvetet lever ditt liv. I talen hittar vi också viss information om tidigare liv.

Du får bekräftelse om din personlighet som du har valt i det här livet, dina talanger, dina utmaningar och bästa sättet att möta dem och hur du genom att vara medveten om dina tidsramar kan planera för största möjliga framgång.

Varje tidsfas i ditt liv, varje mått och steg du tar i ditt liv är kantat av siffror som vägleder dig, utmanar dig och belönar dig. Dina tal samverkar galant med varandra trots att vi kan uppleva motsägelsefulla inre känslor och viljor. Vi människor är komplexa varelser och talen kastar ljus över det komplexa, som då blir förståeligt och i stället för att orsaka inre stress och förvirring kan du lätt använda den energi som är bäst lämpad för det aktuella tillfället. På så sätt får du större tillgång till alla dina inre resurser, så att du kan manifestera ditt liv på det sätt som ger dig lycka och tillfredsställelse. 

Dina tal utgör en fascinerande karta av Dig! Genom att läsa, förstå och navigera utifrån Din Numerologiska karta samverkar och bildar allt det som är Du en underbar syntes där personlighet, talanger och utmaningar blir tydliga i nuet och för framtiden i det som är alla framgångrika handlingars essens rätt timing. 

Allt det unika, allt det fantastiska som är Du växer fram i den syntes vi gör av alla Dina tal.

Numerologiläsningarna finns i 3 olika nivåer.

Läsning nr. 1 :

  • Din Numerologiska Kärna, Din Verktygskarta och Ditt Personliga År.

Läsning nr. 2:

  • Fullständig Numerologiläsning. (läs mer nedan vad som ingår).

Läsning nr 3

  • ÅRSLÄSNING. Om du har gjort en fullständig Numerologiläsning för högst 1,5 år sedan kan du göra en uppdatering av läsningen samt få en detaljerad läsning av ditt innevarande Numerologiska Personliga År. 

  • Numerologiläsningarna ges vid personligt besök (i Sundbyberg), via telefon eller Skype/Teams. Du får läsningen inspelad på en ljudfil som skickas till din mailadress. Alla läsningar utgår från Dina namn och Ditt födelsetal.

Ditt namn

Inom Numerologin tänker vi oss att vi reinkarnerar och att de tal som vi får ut av dina namn representerar kunskap, visdom, erfarenheter och kanske någon utmaning som du har ackumulerat i tidigare liv. Dessa tal/egenskaper är så att säga din startpunkt i ditt liv och det som du har bestämt att du behöver för din livsresa. Jag delar upp dem i 3 positioner och de representerar Din Själs Drivkraft, (ditt livs GPS), Ditt Tysta Själv, (din personlighet) och Din Potential (vilket är summan av allt som Du har bestämt att ta med Dig in i detta liv och dit du ska sträva efter att återvända, ditt slutliga mål för den här resan).

Din Numerologiska kärna

Från Ditt födelsetal (år, månad och dag) läser vi in meningen med ditt liv. Din Livsväg.

  • Vem är du och varför är du här?
  • Vad ska du lära dig och vad ska du bidra med i detta liv.
  • Vad är dina möjligheter och dina utmaningar?
  • I vilka miljöer och med vilka människor trivs du bäst?
  • Hur lever du den bästa versionen av dig själv?

Ditt mognadstal

Om du är runt 40 år eller äldre får du också veta vilket mognadstal du har. För att få fram Mognadstalet gör vi en syntes av Din Potential och Din Livsväg. I medelåldern kanske du har valt en helt ny energi för ditt liv som möjliggör nya erövringar inom livets alla områden eller så förstärks ett tal/energi som du redan har och möjliggör utveckling inom områden du redan har bekantat Dig med.

Ditt Numerologiska Personliga År

Inom Numerologin menar vi att vi utvecklas i 9-årscykler. En Epicykel. Varje epicykel innehåller möjligheter och utmaningar inom ett eller ett par specifika områden. Varje år i Epicykeln kommer med sina speciella möjligheter och utmaningar, lärdomar och erövringar. Vissa år är introverta och andra är extraverta. Att känna till sina Personliga År är som att segla i vindens riktning! Du kommer framåt, ibland med viss möda men du kommer definitivt framåt!

Din verktygslåda

I dina namn finns alla dina talanger representerade och även det du behöver jobba lite extra med. Det kallas din Verktygslåda där vi hittar dina starka – och dina utvecklingssidor.

Dina utmaningar

I Numerologiläsning nr 3 får du dessutom veta vilka dina 3 utmaningar genom livet är. Utmaningarna är som regnet som faller, utan regn ingen tillväxt. Våra utmaningar visar oss vad vi ska utveckla i livet och hur vi kan hitta våra diamanter.

Dina cykler och vändpunkter

Dina födelsetal rymmer de områden du har kommit hit för att upptäcka, erövra och integrera med Din tidigare erfarenhet och kunskap. Vi kallar dem för cykler och vändpunkter. Du har 3 cykler och 4 vändpunkter i Ditt liv. Här navigerar du inom en specifik energi som kommer från dina födelsetal. När Du medvetet färdas i de olika landskapen kan du uppnå dina livsmål på ett för dig optimalt sätt.

Ditt personliga år i detalj

Ditt Personliga År tittar vi i detalj på och lär oss vilka 3 utmaningar Du har i det innevarande året, eller det kommande, om du kommer på läsning i slutet av året. Du får också reda på vilka vändpunkter, dvs. vilka möjligheter som ges dig under året och slutligen får du veta vilka tal/energier varje månad kommer med så att du kan planera ditt liv utifrån de mest fördelaktiga scenarierna. Precis som Ditt Universella Personlig År har du också Inre Personliga År. De utgår från dina namn och de representerar dina inre bevekelsegrunder, förhoppningar, drivkrafter och möjligheter och den visar din aktuella mognadsnivå. Genom att veta hur du ska samköra dina inre energier med de yttre ökar du inte bara din livskvalitet utan du lever också ett mer spännande liv med vetskap om vilka energier som är tillgängliga för Dig just nu eller i framtiden så att Du med tillförsikt kan agera på Din inre drivkraft och Dina drömmar och leva Ditt liv fullt ut.

Läsningen får du inläst på en ljudfil

Du får du ditt Numerogram och Ditt Personliga År på separata dokument som jag, vid telefon eller nätkonsultation, skickar/mailar till dig före läsningen. Vid personligt besök får du dem vid läsningstillfället.

Kostnad

Numerologiläsning nr. 1

900: – inkl. moms och tar  ca 1.5 timme.

Numerologiläsning nr. 2

1 600: – inkl. moms och tar ca 2.5 timmar.

Numerologiläsning nr. 3

1000:- inkl. moms och tar ca 1.5 timmar. 

När Du bokar din läsning behöver jag veta om du kommer på ett personligt besök, eller vill ha din läsning över nätet eller telefon. Jag behöver också veta vilken läsning Du vill ha och slutligen behöver jag veta alla Dina namn (och Ditt flickefternamn om Du har bytt) samt år, månad och dag för Din födelse. Ditt mobilnummer är bra att ha om jag skulle behöva nå Dig akut.

Beställ din Numerologiläsning här:

När vi har tagit emot din beställning, kontaktar vi dig och bokar tid.