Presentation

Ingrid Berndtson

Efter många år med många olika och spännande projektanställningar inom utbildning/coachning startade jag 1999 mitt företag KunskapsNyckeln.

Jag har så länge jag kan minnas varit intresserad av existentiella frågor. Varje utmanande fas i mitt liv har väckt olika tankar och de i sin tur har lett mig in på områden där jag har fortsatt att utforska, utveckla och växa. När Numerologin kom in i mitt liv kom mina dolda talanger såväl som mina utmaningar till ytan och jag började få svar på många av mina frågor om mig själv. Det gav mig en god grund för personlig och andlig utveckling. I kölvattnet växte en tro och övertygelse fram som förde mig till Spiritualism och mediumskap.

Jag har nöjet och privilegiet att kunna arbeta inom olika yrkesområden. I början av mitt yrkesliv arbetade jag i grundskolan som lärare. Efter ett par års utlandsvistelse började jag undervisa i svenska för barn och vuxna med annat modersmål än svenska. Mina erfarenheter är undervisning av analfabeter till högutbildade, allmän svenska till yrkessvenska med individens behov av kunskap om det nya samhället, dess kultur och människor i fokus. Jag arbetar fortfarande med språkundervisning utifrån ett språkligt, holistiskt perspektiv. Så t.ex. leder kunskap om språkets grammatik ingenstans om man inte samtidigt förstår hur språket fungerar i de sammanhang man befinner sig i och vice versa. Det finns bara ett mått på en lyckad undervisning och det är individens tillämpning av språket och hans/hennes goda framsteg inom yrket och i sociala sammanhang.

Coaching har naturligt smugit sig in i mina uppdrag, som en nödvändig komponent för framgångsrik måluppfyllelse. Att arbeta med människor i stark förändring, med eller mot sin vilja, kräver ett övergripande synsätt och ett progressivt och öppet tillvägagångssätt för att nå önskade och uppställda mål. Det har varit imperativt att skräddarsy olika ”tekniker” för olika individer och grupper vilket ligger till grund för den breda erfarenhet jag har idag. Jag arbetar med såväl specifik coaching t.ex. mot studier/arbete som livscoaching där personlig och andlig utveckling integreras.

 

Mitt intresse för psykologi, filosofi och religion/andlighet har fört mig in på områden som vägledning/coaching, Numerologi, Spiritualism och medialitet. Upptäckten av Numerologin som verktyg för självkännedom och som ett fantastiskt livskort att navigera utifrån har öppnat upp för många möjligheter jag annars bara skulle ha passerat. Att ge vägledning med hjälp av Numerologin skulle kunna liknas vid att man ser talen som arketyper som är levande inom varje person. Genom att lära känna sina tal förstärker man kontrollen över sitt eget liv samtidigt som man tryggt kan lita på sin intuition och utveckla sina talanger.

För mig är Spiritualismen en filosofi mer än en religion. En filosofi med andliga förtecken. Den ger mig en ram för mitt mediumskap. Mediumskapet vilar på tron och övertygelsen om att vi är mer än våra kroppar, att livet består av mer än av det vi med våra 5 sinnen förnimmer. Att det finns något som är större än vi själva och att våra själar överlever den fysiska döden. Det är en ständig upptäcktsresa och ger både utmaningar och många belöningar. Det är ett sätt att leva och verka.

Min personliga filosofi är att vi är i ständigt lärande. Jag tror på människans inneboende förmåga att skapa det som är gott och bra för sig själv och för sin omvärld.

 Jag tror och vet att vi alla behöver varandra och att vi alla hör ihop. Vi är beroende av varandra på ett fantastiskt sätt. Jag tror också att vi människor behöver frihet och att vi under våra jordevistelser möter både gott och ont. Vi ställs inför val för att vi ska växa. Konsekvenserna av våra val utgör grunden för våra ”nu”. Vi förändras ständigt och jag tror att vi alla strävar efter någon slags perfektion, som inte kan definieras i jordisk perfektion utan mer i en längtan efter andens befrielse, här i våra liv, nu. För vi vill alla leva fullt ut! Och det ska vi!

Jag hoppas att det finns något för just dig här på KunskapsNyckeln och hälsar dig varmt välkommen!

Aleris äldreomsorg AB

Riksteatern

Tumba Glas och Fönsterrenovering AB

Kunskapsbolaget Integra AB

Europeiska Socialfonden

Trygghetsstiftelsen

Bland mina kunder märks förutom alla privatpersoner bl.a. Riksteatern, Cullbergbaletten, Palm Villas Instant Learning AB, Aleris äldreomsorg AB, Kunskapsbolaget Integra AB, Europeiska Socialfonden, Trygghetsstiftelsen i Stockholm, Tumba Glas och Fönsterrenovering AB, Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux och Bromma stadsdel, förskolan, Swedish Health Care AB.