Språk och kommunikation

Kurser och utbildningar i svenska

Svenska som andraspråk för Målmedvetna

…är intensivkurser som ges under 2 dagar alternativ en helg i grupper om ca 10 deltagare eller i en-till-en undervisning.

Utgångspunkten är individens språkliga nu-läge och hans/hennes mål med sin språkliga kompetens. Intensivkurserna omfattar grundkurser upp till avancerade. Målet för intensivkurserna är att tillse att individerna har en adekvat och framgångsrik grund i både uttal, intonation, grammatik, ordföljd och ordförståelse samt språkets yrkesmässiga, sociala och kulturella aspekter.

Målet är också att stärka individens självförtroende och mod så att språket inte utgör ett hinder för självförverkligande och ett aktivt deltagande i yrkeslivet och i samhället.

Grundläggande svenska

Svenska allmän – grammatik, ordföljd och ordkunskap samt uttal och intonation. Kursen vänder sig till personer som har bott och arbetat i Sverige ett antal år och som behöver utveckla språket mot bakgrund av nya karriärmöjligheter eller ny livssituation.
Alla kurser planeras och skräddarsys i samarbete med beställaren.

Yrkessvenska

Utbildningen vänder sig till personer som har grundläggande kunskaper i svenska språket och som står inför nytt yrke alternativt nya arbetsuppgifter och som förberedelse inför dem, behöver förbättra och utveckla språket muntligt och skriftligt.

Alla kurser planeras och skräddarsys i samarbete med beställaren.

Rekommendation

“I met Ingrid Berndtson during my unemployment period in July/August 2019 as she was appointed as my språkcoach by Trygghetsstiftelsen.

I could already speak basic Swedish and Ingrid has tailored the content of each one of our encounters based on my specific needs and every session has been interesting and stimulating.

She is clearly extremely knowledgeable about the Swedish language; she has always been able to answer all my questions providing very clear and didactic explanations. Something I found special about her

coaching style is that it was not merely focused on the grammar, but also on the role that the melody of the Swedish language plays in the communication, and on how the Swedish language reflects the Swedish way of thinking/psychology. Her suggestions and the things I learned during the coaching have improved my Swedish, the language I now use daily at work.

I started to pay attention to all the various levels through which communication takes place, and I feel this has provided much help both in my private and professional life. In addition to her professional skills, Ingrid is a very pleasant person.

She made me feel at ease and comfortable since our very first encounter and, during the coaching, we have discussed various topics which made me feel also engaged on a more personal level.

It has been a real pleasure to learn more about the Swedish language and culture with her and I would recommend Ingrid as a språkcoach to whoever needs support in the Swedish language at any level.”

Valentina Leandri

Researcher/Project Leader at RISE Research Institutes of Sweden

Är du intresserad av att boka någon av våra kurser eller utbildningar?

Fyll i formuläret här intill och ge förslag på några tider som passar dig, berätta vad du vill ha hjälp med och hur många timmar du vill köpa. Bocka gärna i den/de kurser du är intresserad av. Vi återkommer inom kort!