Du visar för närvarande VÄRLDEN OCH DU – ETT NUMEROLOGISKT PERSPEKTIV

VÄRLDEN OCH DU – ETT NUMEROLOGISKT PERSPEKTIV

Världen och Du

ur ett Numerologiskt perspektiv

7.3  –  del 1 (av 3)

Mars 2023

Numerologiskt År 7 Numerologisk Månad 1

Årets Numerologiska megin, 7an, rör sig genom tid och rum i sin egen rytm och med sin egen röst för att påkalla mänsklighetens uppmärksamhet  på vad som nu ligger inom möjligheternas ramar. 7an intar en dynamisk plats i det Numerologiska Trädet med sin säregna betoning på avskildhet, reflektion och växande medvetenhet inom områdena kunskap, vetenskap, psykologi, filosofi och andlighet som primära utvecklingsområden.

Under 2023 representerar 7an och 2an (som i tvåtusentalet) den dörr som står på glänt, för oss att öppna där vi finner vår egen gudomliga maskulina och feminina kraft och essens. Den dörren ska öppnas i gemenskap och i förening med det Gudomliga Maskulina och det Gudomliga Feminina. Alltså Mannens och Kvinnas innersta biologiska, psykologiska och andliga essenser. En manifestation av arten människan, med sin hemvist hos Moder Jord och som i samklang med henne lever i och med naturens skiftningar i födelse, liv och död och åter födelse. I en sinnrik och beundransvärd intelligent ordning.

Ordning, förutsägbarhet och raka enkla konsekvenser var hur man i förkristen tid utforskade, analyserade och mediterade på Universum  och Meningen med Livet.  

I förkristen tid fann man att 7an utgör en balanserande kraft i det Numerologiska Trädet. Genom att använda olika räknesätt steg betydelsen fram av de olika talen. Med naturens skiftningar som fond forskade man i talens inbördes förhållande. I förkristen tid kläddes händelser, karaktärsdrag och erfarenheter i olika gudar och gudinnor. Så även människans förhållande till Universum och Universums förhållande till människan. Idag skulle vi nog kalla dem arketyper eller med Numerologins språk; tal.

Hur kom man då fram till att 7an står för sig själv och innehar en balanserande kraft?

Genom att först multiplicera talen före 7an och sedan multiplicera talen efter 7an; 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 = 720. 8 x 9 x 10 = 720 så blir produkten samma tal; 720.

Om vi inkluderar 7an och multiplicerar vi 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 = 5040. Låter vi 7an vara med här; 7 x 8 x 9 x 10 = 5040.

Genom liknande till synes ganska enkla uträkningar skapades inte bara magi genom dess förutsägbarhet utan de utgjorde också öppningen till människans själ, människans syfte och förhållandet mellan det himmelska och det jordiska.

Om vi fortsätter att addera 720. 7 + 2 + 0 = 9. Och 5 + 0 + 4 + 0 = 9.

Adderar vi sedan 9 + 9 = 18 och fortsätter 1 + 8 = 9, så får vi talet 9 igen. 9an som representerar Början och Slutet av alla mänskliga erfarenheter.

På liknande sätt kan du själv göra med de tal du har omkring dig. Addera och multiplicera, om du subtraherar så möter du utmaningar.

Du kan tex. addera din partners och din Livsväg och se vad ni gemensamt ska sträva mot i just ert förhållande få en uppfattning om vilka möjligheter och utmaningar som ni kan möta i relationen.  

I mars träffar den mystiska 7an den Maskulina 1an. Det gudomliga och intellektuella möts.

Mer om det i 7.3 del 2.

Ingrid Berndtson

KunskapsNyckeln