Världen och Du

ur ett Numerologiskt perspektiv

7.12

December 2023

Numerologiskt År 7 Numerologisk Månad  1

GLÖD OCH GLÄDJE

Som facklans ljus kommer 1an i december med påbud om allas vår suveränitet! Som den sista Numerologiska Megin detta år 2023 sällar sig 1an till 7an och tillsammans ropar de unisont: Människa du är Fri! Människa du bestämmer över ditt eget liv, Människa du gör dina egna val. Människa se din syster och bror. Människa stå fast vid dina ideal. Människa säg ja när du menar ja och nej när du menar nej. Människa kräv av dig och de styrande ett värdigt liv. Allt detta ackompanjerat av 3an (december månad 12 1+2=3) som tillför GLÖD OCH GLÄDJE.

7an förstår den glädje som decembers 3a kommer med. 7an och 3an är Numerologins experter på glädje! Lär av oss! – Gör som vi!  basunerar de ut till oss. 1ans uppgift denna månad är att vara vägvisare. Visa oss till de nya vägarna, de nya tillvägagångssätten, de nya attityderna och de nya tankarna. 1an är ju föregångaren i dess mest bokstavliga bemärkelse och nu leder 1an oss in i 2024 års Numerologiska Megin 8!

Med 7an 3an och 8an i ryggen slår nu 1an an tonen av unik, stark, genuin och kompromisslös glädje. 1an slår på sin gonggong så att i varje liten öppning inom oss sipprar glädje och glöd fram. Behöver vi veta varför? Nej, Inte alls. Den inre glöden och den inre glädjen har varken namn, plats eller destination. Dess ursprung är okänt liksom dess källa eftersom den helt enkelt ÄR. Den är inte beroende av  yttre stimulans eller vad som händer i den yttre världen. Inte av personlig lycka eller olycka. Och, ja, den är svårfångad. Men när just den glädjen väl är inom räckhåll i dina inre skrymslen är det 7ans glädje du har kontakt med. 7ans skratt vibrerar av högtstående glädje. 7ans mod att känna och bejaka glädje oavsett vad som sker i den yttre världen ger 7an och dig, när du tar emot den, modet och klokskapen att låta glädjen få sina egna suveräna rum inom dig. Då står du stark i alla väder och låter dig inte kuvas, vare sig av dåtid, nutid eller framtid.

3an å sin sida föredrar en annan slags glädje, Det är den mer omedelbara glädjen. Den som vi vet var den kommer ifrån, vem, vilka, vad eller vilket som får oss att bubbla av skratt, lyfta av glädje och ögon att stråla mot det subjekt som framkallar denna underbara känsla av lätthet, upprymdhet och närhet till det frigörande skrattet. 3an försöker hitta de där skratten och glädjeyttringarna överallt. 3an behöver inte det djup som 7an behöver för att känna glädje. 3an ser glädje både i det ytliga och det djupare. Medan 7ans glädje ofta kommer från kunskap och klokskap, det där att få de storslagna inre svaren på både uttalade och outtalade frågo,r så är 3ans glädje mer i det omedelbara, det materiella och världsliga. 3an är dessutom väldigt ”barnslig”, dvs spontan, fri från moraliserande, fri från vad som man kan och ska skratta åt och skämta om och fri från det som anses vara passande och det som anses vara opassande. Så länge som 3an är kreativ är allt roligt! ROLIGT – är ordet, menar 3an!

2023 går mot sitt slut och 7an förbereder sig för sitt uttåg för att lämna över till 8an. Det är nu, i skarven mellan 7an och 8an som vi slutligen kan göra en avstämning av hur 7an har påverkat oss individuellt och kollektivt och inte minst vad vi själva har kunnat åstadkomma.

7an propagerar idogt för kunskap, sanning och vetenskap. Dessa tre (och på tal om 3 som vi ju har talat om här ovan, 3 är ju självaste turnumret – det som görs i 3tal har magiskt inflytande!) livgivande beståndsdelar står i förbindelse med varandra och har som uppgift att berika vårt inneboende och livsviktiga existentiella behov av utveckling, av rörelse, av förflyttning, av tanke till handling, av idé till fullbordan. Av befruktning till nytt liv (1). Vetenskap ska vara en uppfriskande och livgivande kraft. Med familj, släkt, vänner och kollegor skall vetenskap diskuteras, delas, tas emot och förkastas, ja helt enkelt vara föremål för livets ständiga rörelse, vårt intellekts fantastiska förmåga till inlärning, omlärning, och nylärning. Av tes, antites och syntes. Av sunt förnuft och sunda förhållanden.

Öppenhet och nyfikenhet (3) är det glädjekitt som förenar oss och öppnar för egna och andras tankar, egna och andras kunskap och på så sätt korsbefruktar vår inre och yttre vetenskap så att vi kan leva i den sanning som 7an så idogt eftersträvar och som 7an har gjort sitt bästa för att förmedla  till oss under detta år, 2023.

Slutligen vill jag tacka för att ni läser de Numerologiska nyhetsbreven, att ni skriver kommentarer och hör av er på mail. Jag uppskattar så mycket era synpunkter och vill uppmuntra er till ännu fler! Skriv gärna på HOLISKTISK NUMEROLOGI på Facebook. Det är så givande med olika synpunkter och hur vi alla kan se olika och lika på saker och ting. Det blir en fin grund för 8an nästa år när vi alla uppmanas att ta fram det bästa och starkaste inom oss för att manifestera i den yttre världen alla de kloka insikter vi har fått under 7ans inflytande 2023.

Jag önskar er en mycket God Jul och ett Gott Nytt Numerologiskt år 8

Med värme, glädje och glöd!

Ingrid Berndtson

KunskapsNyckeln