Du visar för närvarande <strong>Världen och Du</strong>

Världen och Du

ur ett Numerologiskt perspektiv

7. 1 –  del 1 (av 3)

Februari 2023

Numerologiskt År 7 Numerologisk Månad 9

Redan under årets andra månad bör vi göra ett slags bokslut där vi rensar bort det som vi inte anser överensstämma med det som Moder Jord och våra liv mår bra av. Det kan vara av fysisk, känslomässig, intellektuell eller andlig karaktär.

År 7 betonar inre kunskap, fakta, intelligens, intellektuell mognad, andligt perspektiv och med 2an i 2023 en växande medvetenhet om förening av dualiteter såsom att det Himmelska och det Jordiska är Ett. Det Maskulina och Feminina är två poler förenade i sin individualitet och manifesterande i dess Enhet i Skapande.

Talet 9 representerar Början och Slutet på all mänsklig utveckling.

I den arketypiska energi (megin) som 9an består av finns alla andra ental, från 1 till 9 ja även 9an själv för 9an är ju en del av sig själv.

9an representerar och uppmuntrar oss till utveckling till mänsklighetens ultimata och sista utvecklingsstadium nämligen altruistisk kärlek och icke-dömande.  

Det kan tyckas att vi har en lång väg dit men det viktigaste är att vi kontemplerar över vad det betyder rent praktiskt i en värld som är i den särskilda förändring som vi nu lever i.

Med 9ans betoning på avslut; VAD anser du behöver avslutas och på vilket/vilka sätt förbättras då ditt liv? Vad vill du göra annorlunda i år som du inte har gjort tidigare?

Med önskan om ett härligt avslut!

Ingrid Berndtson

KunskapsNyckeln