Du visar för närvarande VÄRLDEN OCH DU – ETT NUMEROLOGISKT PERSPEKTIV

VÄRLDEN OCH DU – ETT NUMEROLOGISKT PERSPEKTIV

Världen och Du

ur ett Numerologiskt perspektiv

7.3 –  del 2 (av 3)

Mars 2023

 ur Numerologiskt År 7 Numerologisk Månad 1

1an representerar den Maskulina Principen. Den Maskulina Principen betonar bl.a. mod, originalitet, viljekraft, ledarskap och driftighet. Den Maskulina Principen betonar också aggressivitet, dominans, cynism och egoism. Det är 1ans båda sidor, de konstruktiva och de destruktiva. Starkast är dock betoningen på mod.  Mod att vara sig själv, mod att leva sin sanning, mod att agera, mod att försvara och mod att stå upp för andra, mod att beskydda.

1an representerar Mannen/Fadern i det Numerologiska trädet medan 2an är Kvinnan/Modern. 1an och 2an betraktades i förkristen tid  som de övriga talens föräldrar. 1an och 2an är den absoluta förutsättningen för Liv. De representerar Principen om Genomträngande  respektive Principen om Mottagande.

1ans konstruktiva ledarskap leder med bestämdhet, visdom och omsorg och tar ansvar för sina handlingar medan den destruktiva Ledaren styr med dominans, egoism och ofrihet och låter andra ta ansvar och konsekvenser av sitt oansvariga ledarskap.  1an är manschauvinism personifierad med krav på oinskränkt makt och blind lydnad men 1an är också riddaren, räddaren och älskaren. Den Manliga Principen, maskulinitet är lika komplex som den Kvinnliga Principen, femininitet.

Och ja, 1an och 2an behöver varandra för de kompletterar och förverkligar varandra och gör något som är större än dem själva, de ger Liv. I det Numerologiska Trädet ger 1an och 2an liv till de övriga talen.

2000-talet är ju den Feminina Principens årtusende.

Under åren 2024 – 2044 kommer den Feminina Principen att aktualiseras och accentueras utifrån Flying Stars Feng Shuis tolkning. Perioden kallas LI, elementet är eld. LI är den Mogna Feminina Principen och den efterträds av att under 20 år, 2004–2024 varit i  KEN-perioden vilket är den Unge Mannens Princip, elementet är jord.

Låt oss nu med glädje fylla våra dagar med de båda Principerna Manligt och Kvinnligt och manifestera i glädje och förundran föreningen av de motsatser som är förutsättningen och utgör jordmånen för förenandets extas.

Hur vi kan förena 2an, 7an och 1an under mars diskuteras i nästa del.

Ingrid Berndtson

KunskapsNyckeln