Du visar för närvarande <strong>Världen och Du</strong>

Världen och Du

ur ett Numerologiskt perspektiv

7.2 –  del 3 (av 3)

Februari 2023

  Numerologiskt År 7 Numerologisk Månad 9

Talen 7 och talet 9 ger oss en spännande kombination att utvecklas utifrån. Båda talen premierar nämligen opersonlig kärlek. Vilket kan ses som den högsta formen av andligt utövande.

Talet 9 omfattar allt och alla. Talet 9 kan sägas förtydliga ”såsom ovan så ock nedan, ”såsom i ditt inre såsom i ditt yttre”, ”såsom i ditt yttre såsom i ditt inre”. Talet 9ans intention och vision är att förena det materiella med det andliga. Talet 9 som med sin uppsättning av alla ental i sin energi uppmuntrar såväl individualitet som kollektivism. Men 9an ställer ett stenhårt och kompromisslöst villkor; det ska vara gott och det ska göra gott! Nu och i framtiden! Det ska gagna alla och envar.

9 omfattar allt i hela världen, allt från lokal verksamhet till nationella och internationella företag och institutioner. Från individ till kollektiv. Men 9an är som all annan energi beroende av förmedlaren av den. Det vill säga, vem/vilka är det som använder 9ans megin och i vilket syfte?

Grunden och förutsättningarna för 9ans betydelsefulla och obestridliga godhet i aktion är att den utgår från en önskan och intention att skydda mänskligheten och leda mänskligheten mot det slutgiltiga målet; altruistisk kärlek och icke-dömande.

7an å sin sida söker fakta, kunskap och verifierbara välgrundade, konsekvensgrundade beslut och utföranden. 7an är intellektet, intelligensen, 7an lyfter mänskligheten bort från 6ans ibland alltför blödiga hjärta och välvilliga hjälpsamhet till att se bortom det omedelbara personliga till det opersonliga och allmänna.

7an är den andliga glädjens tal. Den glädje och kärlek vi känner utan att lägga det på någon eller något eller har förväntan på att kärleken vi uppfylls av behöver förverkligas eller ta konkreta uttryck.

Det är närheten till den Gudomliga Visheten, till Universums Plan för Dig och Mig och Världen som för oss vidare i vår växande medvetenhet.  Talet 7 tillsammans med talet 9 erbjuder denna möjlighet. Tar du den?

Med önskan om en innerlig februari

Ingrid Berndtson

KunskapsNyckeln