Du visar för närvarande <strong>Världen och Du</strong>

Världen och Du

ett Numerologiskt perspektiv

7.1 –  del 2 (av 3)

2023

Numerologiskt År 7 Numerologisk Månad 8

Hej och Välkommen

till

Världen och Du – ett Numerologiskt Perspektiv

 Välkommen också till ”Tal i Tiden” den 8 januari kl. 13.00 på Lidingö/Stockholm. Jag kommer där att prata om 2023 års Numerologiska Tal, 7.

Mer information och program kunskapsnyckeln@telia.com

I Orsa kan du lyssna till samma föreläsning den 29 januari på Lokalen hos Britt-Marie Jemth. Anmälan till : britt-marie@jemthutveckling.se

Jag avslutade förra nyhetsbrevet, 7.1 – 1 med några frågeställningar utifrån de tal som vi nu är omslutna av. Jag ger här några infallsvinklar.

  1. Vad vill du bidra med till din familj, din arbetsplats, ditt samhälle för att göra det till en bättre plats? (6an)

Jag har haft många samtal med  familjemedlemmar, vänner, kollegor och kunder som säger samma sak och med samma uppgivenhet. Nämligen att de önskar att de kunde göra något för att göra den här världen en tjänst, att göra världen till en bättre plats. Utgångspunkten för dessa önskereflektioner är alltid att något är fel, något ska fixas, något är otillfredsställande. Uppgivenheten bottnar nästa alltid i en känsla av maktlöshet och att problematiken och magnituden på det som man vill bidra till  att göra bättre är näst intill oöverkomlig! Så man ger upp, suckar och fortsätter känna sig ofullkomlig! Vill – men gör ingenting.

Det är tragiskt på många sätt. Dels för att den egna kraften inte kommer till uttryck dels för att man faktiskt inte ser vad man redan gör. Man ser inte träden för all skog. Och varför gå över ån efter vatten? Vi tänker inte på vilken/vilka roll/roller vi har i våra olika gemenskaper. Vi tänker inte på enkelheten i att vara till för andra människor. Vi tänker inte på att bara det faktum att vi finns till är en ypperlig möjlighet att sprida hopp, inspirera och ge av värme, förståelse och samtidigt ställa krav, visa var vi själva står och bejaka både våra likheter och olikheter.

Om du börjar fundera på vad du gör och vilka du möter – dagligen, så kommer du upptäcka så många minimöjligheter att ge till mänskligheten, djuren och naturen och att alla dessa minimöjligheter expanderar och som ringar på vattnet inspirerar och manifesterar det goda du vill bidra med. 6an är familj och samhälle, gemenskap och uttryck för hur vi är och vad vi gör tillsammans. Tvivla aldrig på dina minimöjligheters positiva påverkan!

2. På vilket/vilka sätt vill du inhämta kunskap och vad vill du lära dig? (7an)

7an söker sanningen och accepterar inte ytlig kunskap och lösa antaganden. 7an är vetgirig och låter sig inte så lätt charmas eller manipuleras. Det knivskarpa hos 7an gör 7an till en utmärkt

detektiv som intuitivt sniffar upp essensen i information. Det sanna och det falska. År det en sanning med modifikation eller är det en ren och skär lögn?

2023 års studier och kunskapsinhämtning ställer större krav på oss alla att lämna känslorna åt sidan och kritiskt läsa, undersöka källor, läsa det finstilta och att alltid tänka; vad vill författaren att jag ska tänka, känna, tycka utifrån texten? Här stannar du och frågar dig själv, är jag intresserad av detta? Har jag nytta av detta? Slår detta an i mig? Hur lever jag vidare med informationen i texten, hur får jag textens budskap förverkligad? Vad du lär dig utgår från dig och ingen annan. Hur du lär du utgår från vad du behöver. Och bara du kan lägga ny kunskap till den du redan har och försäkra dig om att du har kommit så nära sanningen som bara är möjligt.  

3. Vad hoppas du kunna förverkliga i år som är annorlunda än andra år? (8an)

Att genast börja agera på inre övertygelser och drivkraft kan vara prematurt så här i januari. Vet att du har hela året på dig! Men om du redan nu vet vad du vill manifestera, se förverkligat i den materiella världen, vet hur du ska gå till väga, tveka då inte! Sätt i gång. 8an är en fantastisk energi att få saker och ting gjorda. 8an njuter av allt det vi kan se och ta på. Njuter av de möjligheter vi har att använda oss av det materiella för att skapa välstånd! Hur väl du lyckas beror på hur väl ditt inre överensstämmer med det du i det yttre vill manifestera. En balansgång kan tyckas och balans är just 8ans signum samt det mest karmiska talet i den Numerologiska Familjen. Det ska jag berätta mer om i 7.1 – 3.

Önskar dig lycka till med att hitta djupt in i dina gömmen och skrymslen och där hitta dina svar.

Ingrid Berndtson

KunskapsNyckeln