Du visar för närvarande <strong>Världen och Du</strong>

Världen och Du

ett Numerologiskt perspektiv

7.1 –  del 1 (av 3)

2023

Numerologiskt År 7 Numerologisk Månad 8

Hej och Välkommen

till

Världen och Du – ett Numerologiskt Perspektiv

 Välkommen också till ”Tal i Tiden” den 8 januari kl. 13.00 på Lidingö/Stockholm. Jag kommer där att prata om 2023 års Numerologiska Tal, 7.

Mer information och program kunskapsnyckeln@telia.com

I Orsa kan du lyssna till samma föreläsning den 29 januari på Lokalen hos Britt-Marie Jemth. Anmälan till : britt-marie@jemthutveckling.se

Ja, just det! den 8e. Och januari är en månad 8 i ett 7år.

När vi möter samma tal i olika positioner är energin förstärkt så det blir säkert en mycket spännande och lärorik sammankomst. Mycket välkommen ska du vara om du känner att detta är något för dig.

När vi pratar om månadens energi ska vi alltid relatera den till årets energi, 2023 är ju som bekant ett 7år.

7an är till sin natur introvert och 8 extrovert. 7an arbetar med vår insida och 8an manifesterar med den kunskap som 7an (vår insida) förser det yttre (vår utsida) med.

De Numerologiska Åren börjar alltid i januari och slutar i december. De är dock som kraftfullast mellan mars och oktober. I januari och februari har det föregående årets Numerologiska Megin fortfarande visst inflytande och det innevarande årets Numerologiska Megin gör sig succesivt redo för att ta över.

Under årets första månad är det alltid extra roligt att planera för det kommande året. När vi planerar med 7 och 8 (och med visst inflytande av 6an) är det några teman  som naturligt kommer upp. Det blir nämligen en spännande interaktion mellan hjärta och hjärna, attraktionslagen och manifesterande.

Här är några frågor till dig som jag kommer att utveckla i Världen och Du ett Numerologiskt Perspektiv 7.1 –  del 2.

  1. Vad vill du bidra med till din familj, din arbetsplats, ditt samhälle? (6an)

2. På vilket/vilka sätt vill du inhämta kunskap och vad vill du lära dig? (7an)

3. Vad hoppas du kunna förverkliga i år som är annorlunda än andra år? (8an)

Fundera lite på dessa frågor så återkommer jag i 7.1 – del 2 och diskuterar dessa vidare.

Ingrid Berndtson

KunskapsNyckeln