Världen och Du

ur ett Numerologiskt perspektiv

7.10

Oktober 2023

Numerologiskt År 7 Numerologisk Månad  8

Hoppas att du har tagit del av det Numerologiska Nyhetsbrevet för september. Där kan du läsa om vad som var viktigt för dig under september utifrån just Ditt Numerologiska Personliga År. I oktober får du en indikation om vad som väntar dig 2024. Du kan läsa om ditt kommande år i septembers Numerologiska Nyhetsbrev, men tänka att det kan vara en liten del eller en enstaka händelse som pekar ut riktningen för dig avseende nästa års Numerologiska Personliga År.

Universellt gäller samma sak, i oktober möter 7an 8an, 8an som kommer att vara det Universella Numerologiska året 2024.

Så varför är 2023 års 7a så viktig?

Jo, för att 7an riktar sig inåt. På det personliga planet riktar sig 7an till ditt innersta, för personlig och andlig utveckling. Med 7an blir du testad många gånger och det är för att du ska slipa på din styrka, bli säker på vem du är idag, vad du vill och vad du behöver göra för att uppfylla det kontrakt du ingått när du bestämde dig för det här livet du har just nu.

På det kollektiva planet betyder det att vi ska skärskåda vårt eget land, därefter andra länder och slutligen se vad som förenar och vad som skiljer det som sker och planeras på ett nationellt såväl som internationellt plan. Hur överensstämmer det med dina egna värderingar, dina ideal och hur väl du kan leva ditt liv i harmoni med lagar, regler och förordningar som fattas och läggs högt över ditt huvud.

I korthet betyder 7an FÖRHÖJD MEDVETENHET. ATT LYFTA UPP DE INRE DJUPEN, DE SOM DU HAR I DITT UNDERMEDVETNA, ATT FINSLIPA DINA INTENTIONER OCH TYDLIGGÖRA HUR DU INTERAGERAR MED ANDRA. 7an erbjuder, dock inte utan hårt inre arbete och ärlighet, att du går från ett lägre stadium av intelligens och medvetenhet till ett högre. 2023 har vi alla den möjligheten. Tar vi den blir vi starka, säkra och målmedvetna. Vi blir unika individer, precis så som det var tänkt från början.

Det som kommer att stötas och blötas under oktober är bland annat hur du relaterar, anpassar dig eller revolterar mot auktoriteter. 8an är en otroligt kraftfull energi. Den är makt personifierad. Så vad gör du med din egen makt?

Makt är en central del i människans evolution och inte minst i vår nutid. Kärt barn har många namn säger vi ju och tittar vi på alla olika nyanser av makt hittar vi hur många nyanser som helst. Här är några exempel. Egenmakt, maktfullkomlig, maktgalen, maktmissbruk, vanmakt, vidmakthålla, maktanspråk, maktbegär, maktbefogenhet, maktapparat, maktbalans, maktstruktur.  Ja listan kan göras ännu längre med ord som innehåller ordet makt. Oftast förknippar vi begreppet makt med översitteri, förtryck och kamp som i maktkamp.

Och ja, begreppet är komplicerat och mångskiftande. Ordet makt ger Numerologiskt nr 9.    M = 4, A = 1, K = 2, T = 2.  Talet 9 är den mest krävande av alla tal i det Numerologiska Talträdet. Varje tal i det Numerologiska Trädet har en strävan och ett mål. För 9an är det altruistisk kärlek och icke-dömande. En strävan och ett mål som också är slutfasen av själens utveckling. Alla tal har ju också som bekant en konstruktiv och en destruktiv sida. Den destruktiva 9an vill ha makt och kontroll över andra och är oerhört självupptagen. Den konstruktiva 9an önskar inget högre än att vara en kärleksfull kraft och förmedla alla människans möjligheter till att göra gott.

De orden som är listade ovan ger ju onekligen en klang mer till det destruktiva än till det konstruktiva. Kan det bero på att vi ännu inte har funnit vår personliga makt? Har vi inte förstått att använda oss av vår inneboende makt, som till syvende och sist handlar om vår förmåga till överlevnad? Eller förtrycker vi vår egen makt till förmån för någon/något som starkare uttrycker och tillämpar makt, som t.ex. innebär lydnad och underkastelse? Och kanske försakelse av egna initiativ och eget kreativt skapande?

Ja, med 7an och 8an denna vackra oktobermånad är det dessa frågor som väcks och som behöver besvaras. Alla uttryck för underkastelse till olika uttryck för makt, det kan vara personer, organisationer, religiösa grupper och inte minst politiker och olika överstatliga organ som stiftar regler och lagar som vi förväntas följa, bör vi skärskåda och fråga oss om det är till bästa för de flesta. Med årets 7a har vi tillgång till intellektuella och bort från känslostyrda resonemang, där insikter, kunskap och visdom ger näring åt konsekvenstänk och progressiv planering för det välstånd och materiella framsteg som 8an så välvilligt erbjuder.

Andra områden som är 8ans  territorium är etik och moral, finansiella system, pengar, affärer, lagar och avtal och materiellt överflöd. 8an är en dynamisk kraft som vill få saker gjorda. När 7an möter 8an nu i oktober så möter vi två helt olika energier. Vi är fortfarande under dominans av 7an så 8an får vi ses som en inspirerande kraft som hjälper oss att med 7ans skarpa intellekt och höga ideal (vilket 7an de facto delar med 8an), kan vi ta tag i våra egna etiska och moraliska ideal och överväganden för att skapa det välstånd som vi med 8an kan göra om vi förstår att välstånd skapas i första hand utifrån inre övertygelser, ideal, visioner och en stark personlig grund för egenmakt, en stark och stabil övertygelse om att den egna kraften och makten är starkare än något av detsamma som kommer utifrån.

Med dessa Numerologiska tankar önskar jag dig en solig och framgångsrik oktober!

Ingrid

KunskapsNyckeln