Du visar för närvarande <a><strong>Världen och Du</strong></a>

Världen och Du

ett Numerologiskt perspektiv

7.0 – 1

2023

Numerologiskt År 7

Välkommen till Världen och Du och det Numerologiska Året 7.

I Numerologin menar vi att utveckling sker i 9-årsperioder. En 9-års -period kallas för en Epicykel. Vissa år är extroverta och andra introverta. Om förra årets Numerologiska Megin 6 var hela världens hjärta så är 7an hela världens hjärna. Nu byter vi lins, helt enkelt!

2023 ÅRS POTENTIALER:
De skarpa hjärnornas år
Det inre växandets år
Det andliga sökandets år

Det är två saker vi ska hålla i minnet när vi Numerologiskt kontemplerar över framtiden och vad den kan föra med sig. Det ena är att vi här diskuterar globala tendenser, en världsomfattande energi som påverkar länder och människor på olika sätt. Det andra är att ingenting av 7ans Megin kommer att automatiskt uppenbara sig, manifestera sig eller med automatik förändra människors liv och skeenden.

7an är en inbjudan, en möjlighet och en utmaning. Universum erbjuder och öppnar upp för möjligheten att utvecklas, individuellt och kollektivt inom allt det som ryms inom den Numerologiska 7an.

Därför krävs en vilja, intelligens, öppenhet, kunskap och förståelse för att till fullo medvetet ladda ner den sfär som innehåller 7ans Megin.

De skarpa hjärnornas år har jag kallat en aspekt av 2023 års Numerologiska 7a. 7an är intelligensens och det intellektuellas tal.

7an är det knivskarpa intellektet, analysens mästare.

7ans krav på underbyggd kunskap med förkänsla för analys och detaljer gör 2023  till året då kalla fakta, logik, vetenskap och knivskarpa diskussioner byts ut mot 6ans känslomässigt underbyggda argument och upphettade diskussioner.  

All utbildning och kunskapsinhämtning har liksom företräde under 2023. Mot bakgrund av att vi är i processer av grundläggande förändringar spår jag att stora förändringar kommer att ske vid universiteten världen över. Forskning och vetenskap kommer vi att se gå åt två diametralt olika håll. Den ena destruktiv och den andra konstruktiv men båda med lika skarpa hjärnor och kanske också liknande argument och forskningsområden. Det ställer förstås krav på oss andra, att använda våra skarpa hjärnor för att differentiera sanning från lögn.

Under 2023 kommer robotar och annat inom AI att ta stor plats i vårt samhälle och inom många olika områden. All kommunikation, påverkan och manipulation kommer att ske ”under ytan” alltså med energiöverföringar av olika slag.

Med 7an får sanningar vind i seglen, och likaså lögnerna. Även här kommer vi att erfara, och kommer att få mycket svårt att veta, vad som är sant och falskt. Men att styra med känslor är föråldrat i år. Nu styr hjärnan, nu styr intellektet, nu styr de knivskarpa argumenten. Nu premieras intelligens. Intelligens som kan användas för allas bästa eller allas värsta! Var på din vakt!

Men ändå! Äntligen! slut på de känslomässiga argumenten, de på enbart känslor grundade ställningstagandena, känslomässigt manipulerandet, känslomässiga påtryckningar. Nu är det fritt fram för fakta! Basta!  

Med ett skarpare öga kommer mycket av det som har varit dolt upp till ytan. Om folket vill, det vill säga. Vi som är folket behöver använda vår intelligens, analytiska förmåga och förstå konsekvenser för att avslöja och torgföra det och dem som har tappat greppet om verkligheten. Den verklighet som vi lever i. Med våra skarpa hjärnor säger vi ett enkelt stopp för destruktivitet och välkomnar konstruktiva, kunskapsgrundade och livsbefrämjande levnadsvillkor och vi glömmer aldrig det viktiga ordet: konsekvens!

Om känslor kan förblinda så kan även intellektet det. Men med 7ans analytiska förmåga kan vi hoppas att även robotar och AI förstår värdet av vår fantastiska natur och ta med i ekvationen att vi är en del av naturen och dess eviga bestämda rytm.

Känslor är bra men känslor kan också föra oss i helt fel riktning om de inte blir ackompanjerade av vår mentala kapacitet. Hjärnas skarpa, analytiska och intelligenta förmåga som kan skära rakt igenom lögner, manipulationer och brist på kunskap och konsekvenstänkande ackompanjeras nu av hjärtats intelligens.

Så uttrycket ”använd det du har mellan öronen” får avsluta första delen av detta nyhetsbrev, 7.0 – 1.

Gott Nytt År!