Du visar för närvarande Världen och Du – ur ett Numerologiskt Perspektiv.

Världen och Du – ur ett Numerologiskt Perspektiv.

Världen och Du

ur ett Numerologiskt perspektiv

7.8

Augusti  2023

Numerologiskt År 7 Numerologisk Månad  6

”Utan relationer är du ingen” är det någon som har hävdat.

6an är Numerologins Venus/Afrodite. Den skönhetsälskande, älskliga 6an som med glädje och omsorg öppnar sin moderliga famn för allt och alla och som inget högre önskar än att ta och ha dem alla under sina vingars beskydd.

6an navigerar med  Kärlekens kompass där varje riktning, varje steg genomsyras av ömhet, välvilja och omtanke.  

6an är också de sköna konsternas gunstling som med estetisk precision skapar sin miljö i väl valda kombinationer av form och färg – alltid med ett genuint öga för kvalité och harmoni.

I sin stora iver att vara en betydande kraft i sina relationer har 6an utvecklat en suverän pedagogisk förmåga som 6an delar med sig av, med eller mot sina medmänniskors behov och vilja. Ja, 6ans stora behov av att ge Kärlek kan också bli klaustrofobisk för dem som drabbas av den dominanta sidan av 6an. 6ans akilleshäl är oförmåga att förstå och acceptera att 6ans egna recept för kärlek, lärande och harmoni inte  passar alla. Då kan dolda motiv bubbla upp som tar sig uttryck i att härska och söndra, bli dominant och rigid och 6ans alltid stora offervilja till det som 6an ser som gott  är också behäftat med krav och förväntan på ömsesidighet. Att få tillbaka i samma utsträckning som 6an så generöst har givit.

Utan relationer är du ingen – är ett uttryck som definitivt hör 6an till. Så det är inte så svårt att lista ut vad augusti kommer att handla om. Precis; våra relationer!

Nu är det ju inte 6an som är den dominerande energin under 2023 utan 7an. Så hur kommer dessa två, som är så olika i sina karaktärer, att hjälpa och bistå oss under den här sista sommarmånaden, med sina varma dagar, sitt ljumna  regn och mörknande sammetslena kvällar?

Det som förenar dessa två, 7an och 6an, är deras förståelse för vikten av Kärlek och Ansvar.

Kanske kan vi säga att augusti är en månad då hjärta (6an) och hjärna (7an) slår följe på de stigar som utgör alla våra relationer. Dåtid, Nutid och Framtid. Och med 7ans sanningslidelse kommer 7an hålla upp speglar och skärvor, så att vi ser och förstår att genom att se den andra, de andra så förstår vi oss själva. Vi ser oss själva genom andra.

7an kommer ingående skärskåda våra medvetna och omedvetna bevekelsegrunder för våra relationer.  7an vägleder oss också att se och förstå de högre syftena med alla våra tidigare och nuvarande relationer.

6an kan ses som  representant för kollektivet, för samhället, familjen, släkten, gruppen, vännerna och kollegorna. 6an är ett VI.

I det collage av händelser och känslor, av glädje och sorg, av lycka och smärta, av att vara mottagen och utesluten, att lämna och bli lämnad speglas vår karaktär. De speglar vår vilja, de speglar vår förmåga, de speglar vår mognad likväl som vår omognad. Vi väcker och väcks, vi formar och formas, vi växer eller stagnerar genom de otaliga interaktioner som är livets essens.  

6an är som sagt en VI-energi. 6an tar oss steg för steg bort från självupptagenhet, självrådighet och självrättfärdighet. 7an lyfter till befriande höjder insikterna om det myckna lärandet som alla våra  relationer har bidragit med och hur det lärandet har slagit an toner inom oss. Toner som ljuder av vårt ständigt växande varande i det vi GER och det vi TAR EMOT

7ans sanningslidelse tvingar 6an att se dåtid, nutid och framtid i ljuset av hur våra relationer har påverkat, påverkar och fortsätter att påverka oss. Det vi ärvt av tidigare generationer som vi bär på utan att alltid förstå.

Är det inte fascinerande hur andra människors tankar, handlingar, ideal, levnadsvisdom och  talanger förverkligade eller förträngda, utgör ett lärande för oss. Som speglar. Hur samvaro med andra människor i glädje och sorg tillför oss en glasklar profil av oss själva, av våra ideal, våra rätt och fel, våra åsikter, vårt sätt att leva. Ja utan alla våra relationer skulle vi inte veta vilka vi är eller vad som är viktigt för oss. 

När vi ser och förstår hur vår unika Livsväv, hur tråd för tråd har vävts och fortfarande vävs samman tillsammans med andra människor, snuddar vi vid det högsta andliga stadiet nämligen altruistisk kärlek och icke-dömande.

Vi kan med  augustis 6a och 7a kastas in i en omtumlande och krävande  transformation  som mynnar ut i nya perspektiv på vem Jag är, vem Du är, vilka Vi är och vilka De är. Kanske mynnar det ut i en ren och porlande mogen kärlek som är fri från rädsla. Som förstår att alla relationer är speglar av Jaget, att kärlek är lika mycket att vara öppen för det olika som att kraftfullt protestera och sätta ner foten när kärlek begränsas av dominans, förtyck, feghet och falskhet – ja från egoism. Att vi helt enkelt kan vara många Egon men utan ismen som svans.

Som nämnts tidigare är 6an Numerologins Venus/Afrodite som ger kärlek, näring och skönhet till mänskligheten. 6an älskar hett och intensivt, dock inte alltid i en atmosfär av kravlös kärlek. Den intensiva insikten om den ofrånkomliga nödvändigheten  av kärlek kan göra att 6an irrar hit och dit inom känslornas intelligens. Vi kan, som 6an, alla längta efter att få eller ge den ”perfekta” kärleken, men här måste vi se upp!

6ans perfektionistiska vision av kärlekens alla uttryck kan yttra sig i intolerans, mästrande och förtryck.

6an har å andra sidan en tendens att i kärlekens och harmonins och gemenskapens namn lägga sig platt och anpassa sig till döds till andra människors verkliga, eller för 6an, inbillade behov. 6ans tendens till medberoende, och/eller mobbning är en av 7ans uppgifter att lyfta upp och transformera.

Kärleken i sin renaste form är synonymt med styrka.  Ingenting gör oss så starka som när vi älskar. Att älska – vare sig det är besvarat eller inte, vare sig det innebär besvikelse, övergivenhet, trolöshet eller annat som gör ont och är svårt för oss, så är det aldrig, aldrig fel att älska eller att ha älskat. Att älska i alla dess nyanser ger styrka till själen. Att älska formar dig, utvecklar dig och ger dig  konturer av den person du är eller strävar efter att vara. Kärlek utvecklar dina ideal. Att älska är att omfamna, ta in och flätas samman med. Att älska är också att låta någon gå, att ge någon frihet, att släppa. Att älska är även att sätta gränser, säga nej, gå sin egen väg utan hat eller motvilja, utan med styrka och glädje över kärlekens många nyanser av själens toner i hjärtats sång.

Och kanske är det just nu i augusti som 7an med tonvikt på inre utveckling, psykets och själens fördjupade sammanflätning som 6an låter oss möta oss själva genom våra relationer.