VÄRLDEN OCH DU – UR ETT NUMEROLOGISKT PERSPEKTIV

Världen och Du

ur ett Numerologiskt perspektiv

7.6  

Juni 2023

Numerologiskt År 7 Numerologisk Månad 13/4

VÄN AV ORDNING LEVER I  SAMKLANG MED NATUREN

DEN MODIGA SÖKER VISDOM I  BEGRÄNSNINGAR

MYSTIKERN VÄVER  INSIKT I DETALJERNA

När vi nu står öga mot öga med 4an står vi också öga mot öga med utmaningar. 4an härstammar nämligen från 13 och vi skriver 13/4.

Även 7an är utmanande på varierande sätt. Med 7an gör vi våra   Inre Resor där vi möter både det goda och onda inom oss, där vår verklighet och våra illusioner kan vara så sammanvävda att vi har svårt att skönja vad som verkligen är sant och gångbart och vad som är osanning och fruktlöst. 7an vårdar och ärar kunskap och visdom och talar till den eviga studenten, den eviga Sökaren och vill få oss att förstå att utan Kunskap är vi endast som rön för vinden. 7an sprider glädje och ljus men 7an sprider också förvirring och kyla i synnerhet när 7an behöver dra sig tillbaka, till det inom sig själv som är evigt och förknippat med allas vårt Högre Själv.

13/4 betyder arbete och möda, och med 7an betyder det att söka sitt eget inre ljus, sin egen inre kraft, sina egna sanningar. 13/4 betyder att se förbi och tränga igenom illusioner och önsketänkande, propaganda och manipulationer. Med 13/4 hittar vi detta i det Naturliga. I rytmen av vårt Hjärtslag, i rytmen av Kroppens språk, i rytmen av Årstiderna, i rytmen av Kunskap och Visdom och i rytmen av Meningen med Livet. Vi tonar in till det Naturliga och skapar en lotsande karta  grundad  på det konkreta, det verkliga, på jorden, på naturen, på kroppens egna  organ och dess funktioner.  På Luft, på Jord, på Vind och på Eld.

Ja, 4an betyder det Naturliga, det Konkreta, det Verkliga.

Med 4an lägger vi en god grund för framtiden genom att realistiskt överväga våra möjligheter men framför allt våra begränsningar. Utveckling sker nu genom begränsningar – i motsats till det vi ofta förknippar med utveckling, nämligen expansion.

4ans symbol är fyrkanten, boxen, att vara fast, vilket kan betyda trångsynthet och förlegade maktstrukturer men också ett nödvändigt  tillstånd av stillastående.  Med 4an ser vi inte utanför boxen, vi ÄR i boxen. Detta ska inte förstås som stagnation, tvärtom i den inlåsning som 4an representerar upptäcker vi det som tidigare var dolt. Vi hittar dem i detaljerna. Att bejaka begränsning – i motsats till att forcera begränsning, det som upplevs som hinder och motstånd  – lyfts dimslöjor och  upptäckt blir glömd kunskap, gömda talanger och oupptäckt och outnyttjad energi.

Att vara i begränsning förefaller vid en första anblick kontraproduktivt  till livet självt, eftersom Livets förutsättning är rörelse och utveckling. Att vara i begränsning är dock en bortglömd kunskap, en bortglömd och förnekad nödvändighet. Att vara i begränsning är att vara i Geniets och Magikerns energi.

4ans djupt förborgade och dolda vetskap om det Perfekta skapar i människan irritation och frustration. Människan glömmer nämligen att livet på jorden är – utifrån ett himmelskt och Andligt perspektiv – ofullkomligt och ouppnåeligt för det absolut fulländade. Det betyder att vi ska sträva efter att utveckla vår högsta Potential, nå den högsta kunskap och visdom, vara vårt allra bästa Jag, att sträva efter fulländning och stanna på varje steg och vara tillfredsställda med det, att vandra i Skönhet i det som vi alla kan skapa; Det Bästa av Världar!

Med önskan om en juni i skattjakt på det gömda och underbara!

Ingrid Berndtson

KunskapsNyckeln