Du visar för närvarande VÄRLDEN OCH DU – ETT NUMEROLOGISKT PERSPEKTIV

VÄRLDEN OCH DU – ETT NUMEROLOGISKT PERSPEKTIV

Världen och Du

ur ett Numerologiskt perspektiv

7.3 –  del 3 (av 3)

Mars 2023

  Numerologiskt År 7 Numerologisk Månad 1

Både 7ans och 1ans Megin pekar mot ett utforskande av  sanningshalten i det som sägs och det som görs. Även ett ”varför?” om  det som inte sägs och inte görs. Och ett ”hur” när vi med knivskarp intelligens analyserar hur  saker och ting sägs och presenteras. Kanske är det viktigare att vara uppmärksam på hur något sägs än vad som sägs.

När vi har våra analytiska kartor färdiga ska vi ta ut den färdväg vi anser bäst lämpar sig för ett gott liv. Som alltid när vi tar ut färdvägar som vi vill ska leda oss till underbara platser gör vi en konsekvensanalys av de olika vägarna och stigarna. När vi upptäcker att en väg, som kanske till synes verkat framgångsrik, faktiskt inte verkar leda till våra gröna ängar, höga fjäll, brusande älvar och susande skogar, ja, då tar vi ut en annan färdväg – så klart!

1an är som vi tidigare sett en individuell energi som främjar individens sökande efter sig själv. 1an är också entreprenören, den som går först, idéernas mästare på det Numerologiska Trädet. Den Maskulina Principen.

Så vi uppmanas, framför allt nu under mars när dessa energier är gynnsamma, att tänka kritiskt, tänka själva och eftersom både 7an och 1an är intellektuella och intelligenta energier så utgår allt nu från hjärnan, vår förmåga att tänka, dra slutsatser, förstå konsekvenser och fatta beslut, utan att vara helt förblindade av känslornas ibland fördummande och förvirrande uttryck och brist på logiskt tänkande. 1ans Maskulina Megin kan i de bästa av världar visa på ett ledarskap som konsekvent gynnar folket och som är bärare, förmedlare och utförare av de goda idealen.  

Missförstå mig rätt, jag har ingenting emot känslor, men i den tid vi nu lever i, har vi mer nytta av kritiskt tänkande. Att kräva och själva söka källhänvisning, att själva kontrollera sanningshalten i det som sägs och görs, att dra slutsatser och försöka förstå konsekvenser. Och mod att handla därefter.

Att våga ändra åsikt, ända inställning att våga ifrågasätta de egna och andras ideal och  åsikter. Att våga säga ”jag vet inte” ”jag förstår inte” men ”jag ska ta reda på det” att våga lyssna på den som tycker motsatt mot dig eller har gjort det motsatta. Att helt enkelt försöka sätta sig in i en annans perspektiv. Striderna om rätt och fel måste få en ny riktning. Kanske genom en enkel fråga såsom: ”vad är ditt perspektiv”? ”Vad är grunden för ditt ställningstagande”? ”Ska vi tillsammans kolla några källor och sedan kolla källorna på dem”? Då kan nya gemensamma idéer födas, nya plattformar grundas och en stark och enad (i alla motsatta riktningar) befolkning tänker nu själva och tar sina egna liv i sina egna händer. TILLSAMMANS. För det är här 2an kommer in. Gemenskap, Lojalitet, Förståelse, Försoning, Omtänksamhet och Närande är 2ans rop och viskningar till oss. Vi kan svara med vår vilja och drivkraft och så i God Jord för Goda Människor i en God Tid.

All lycka och framgång!

Ingrid Berndtson

KunskapsNyckeln