Du visar för närvarande <strong>Världen och Du</strong>

Världen och Du

ur ett Numerologiskt perspektiv

7.2 –  del 2 (av 3)

Februari 2023

 ur Numerologiskt År 7 Numerologisk Månad 9

Om inte de negativa och destruktiva konsekvenserna av 1000- talet är så dominerande och tydliga, om inte 1ans destruktiva egenskaper såsom maktfullkomlighet, dominans och egoism är så synliga och påtagliga skulle vi kanske ha svårt att skönja den nya livsstilen och inte veta vilken väg och vilka mått och steg vi kan ta i detta tidiga skede av 2000-talet.

Vår perception är i stort sett baserad på motsatser. Vi orienterar oss genom motsatser, det är så vi förstår oss själva, våra liv  och världen.

Vi förstår dag eftersom det finns natt, vi förstår natt eftersom det finns dag. Vi förstår lycka eftersom det finns sorg, vi förstår sorg eftersom det finns lycka. Vi förstår girighet eftersom det finns generositet, vi förstår generositet eftersom det finns girighet, vi förstår godhet eftersom det finns ondska, vi förstår ondska eftersom det finns godhet.

Vi har alla våra egna definitioner och  perspektiv på allt livet inrymmer och hur vi vill uppleva det. Vi prioriterar utifrån en mängd olika medvetna och omedvetna preferenser.

Så hur kan vi förstå eller åtminstone anta vad världen och vi nu utvecklas mot? Vi vänder oss till Numerologin och ber talet 1 och talet 2 att vägleda oss.

Talet 1 har varit den tongivande energin under 1000-talet.

1an är talet som representerar aktivt och bestämt handlande. Den dynamiska och kanske även koleriske ledaren. 1an går först, vill bli åtlydd och följd av massorna. 1an är modig, tar risker och med sin intelligens är det inget som är omöjligt eller skrämmer. 1an lägger ut riktlinjer för andra att följa. 1an behöver leda, behöver följare. 1an uppfinner, förverkligar och verkställer nya idéer och för in till samhället fabriker, industrier och teknologi.  

Sedan 2000-talets början och fram till 2999 är 2an den tongivande energin.

Gemenskap, lojalitet, frid och fred, diplomati, medlare och sanning. Ledarskap under 2an är samarbete utan hierarkiska strukturer. Med 2an faller fokus bort från individen för att flyttas till den andra, det andra, de andra. Så i stället för att tänka, vad är bäst för mig, kommer vi nu att tänka vad är bäst för dig och de, den och det. 2an är en långsammare energi än 1an. Så vi har nu möjlighet att stanna upp och tänka oss för, göra konsekvensanalyser innan beslut fattas. 2an kan dock vara mycket manipulativ och feg. Dra sig undan och inte använda sig av sin förmåga att medla, att förmedla att det finns flera sidor av allt och att vi ska lyfta blicken från en-sidighet till  två-sidighet.

Vi är alltså precis i början av ett nytt paradigm. Vi får ställa in vår kompass och tona in till 2ans energi och därmed lära känna den väg som Är Nu och Framtiden.

 Jag önskar dig en spännande resa!  Tillsammans!

Ingrid Berndtson

KunskapsNyckeln