Du visar för närvarande

Världen och Duur ett Numerologiskt perspektiv

Världen och Du

Världen och du – ur ett Numerologiskt perspektiv

7.7  

Juli 2023

Numerologiskt År 7 Numerologisk Månad  14/5

Den nödvändiga tiden av begränsning (4) och upplevt stillastående som vi mötte i juni (se Världen och Du 7.6) tar nu en helt annan riktning, nämligen mot en explosiv och expanderande Megin. 5an representerar alla Livets handlingsmöjligheter i en orgie av gränslöshet och uppsluppenhet över detta fantastiska möjligheternas smörgåsbord som nu ligger för öppen ridå. Den som är glupsk och obehärskat smakar av alla möjligheter kommer snart till sans om att alla dessa möjligheter har till syfte att hjälpa oss att göra val. Det som man väljer under inflytande av 5an utgör den framtid som man kanske inte kan se med blotta ögat just i stunden, men som är de nya och spännande utvecklingspotentialer som är till vårt  förfogande för lång tid framöver. Det är därför som våra val är så viktiga, Det är precis detta Den Fria Viljan handlar om. Sprängkraften och dynamiken i de förändringar som 5an hjälper oss med är alltså det vi ska förvalta och utveckla.

Nu finns det ”en hake” här. Alltså en kanske ovälkommen men nödvändig utmaning. 5an kommer från 14. 14/5 är en karmisk skuld. En energi för dynamiskt uppvaknande, som indikerar att Frihet har missbrukats och exploateras tidigare. Att Frihet har tagits för given av och för vissa medan andra fått betala priset. Minns nu att vi här talar om Numerologiska energier som omfattar hela världen med dess olika politiska system, myndigheter, organisationer och företag samt förstås människan. Så en fråga man kan ställa sig är om och i så fall hur och varför vår Frihet begränsas.

En karmisk skuld är inte i sig ett straff – även om det indikerar tidigare missbruk och förtryck och ensidigt tillfredsställande av egna behov, utan hänsyn till andra människor, djurs eller naturens. Och även om det alltid, i den transformation som är själva möjligheten här, medför lidande, svårigheter, inskränkningar och hinder. En karmisk skuld är in inbjudan till transformation på alla plan. Till ökad medvetenhet om Livet här på jorden, Den Högre Meningen med Livet och sökandet efter tillhörighet och gemenskap i Den högsta Intelligensen.

5an är också den mest kommunikativa Megin i det Numerologiska Trädet. Genom att kommunicera med andra, finner vi oss själva. Under lång tid har fokus varit på individens rätt och behov av sin egen utveckling, leva sina drömmar, utveckla sina potentialer och så har också den inre kommunikation haft företräde. Det som har lyfts fram är vikten av individualitet och individens stävan efter att hitta sitt inre, sin potential, sin tro, sina egenskaper och preferenser. Ett viktigt sökande. Men det tillhör det förra seklet när 1an förde oss mot det individuella, det egna, de egna behoven, rätten och vikten av att premiera den egna utvecklingen, att gå sin egen väg, att rita sin egen karta. Nu har vi gjort det. Nu är vi färdiga. Under 2000-talet är det 2an som visar vägen. 2an vill få oss att öppna ögonen för att ”ingen människa är en isolerad ö”, att vi behöver varandra och att vi utvecklas genom våra relationer. Ja, själva nödvändigheten av att interagera med både dem vi är lika och dem vi är olika. Att vara öppna för det vi inte känner till, det som ännu för oss är outforskat, men kanske för andra redan slutfört, så att de kan berätta för oss, så att de kan dela med sig till oss, så att vi kan lyssna, lära, känna och utvecklas tillsammans! 2an är tillsammans!  Så att vi också kan berätta för andra det som de inte har utforskat ännu, dela med oss av vår kunskap och våra erfarenheter. Och att vi alla lyssnar, frågar och är nyfikna på hur, varför och på vilket sätt andra människor tänker och fungerar. Lika viktigt att sätta gränser, visa var man står, kräva respekt för sina åsikter och sitt sätt att leva.

Med 14/5 blir det tydligt vilka som transformeras genom denna utmanande Numerologiska Megin och de som fortsätter att leva i frihet på andras bekostnad.  

Talet 5 avskyr tröghet, ensidighet och rutiner. ”Lås inte in mig” och ”Nu kör vi” sammanfattar den världsliga sidan av talet 5. Frihet under ansvar, tänka, handla, tro och tycka betonar de finare andliga egenskaperna som färgar aktiviteterna hos den till synes världsliga 5an.

Så! ”NU KÖR VI”!

Ingrid Berndtson

KunskapsNyckeln