Världen och Du

ur ett Numerologiskt perspektiv

7.11

November 2023

Numerologiskt År 7 Numerologisk Månad  9

Ingenting som vi någonsin föreställer oss är bortom våra förmågor – bara bortom vår nuvarande erfarenhet.

(fritt översatt citat: Theodore Roszak)

Blev det som du hade tänkt dig det, det här året 2023?

Men! året är ju inte slut än. Det stämmer men november med sin 9a är årets avslutningsfas/månad. November markerar den avslutningsprocess där insikter, avsikter, intentioner och handlingar under de gångna månaderna når en kulmen.

År 7 är ett djupt introspektivt år och nu när 11 (november) 7 och 9 vidgar och fördjupar våra perspektiv bör vi fråga oss:  Är min/vår verklighet såsom jag/vi vill att den ska vara? Då vänder varje enskild person och varje grupp, ja varje enhet såsom byar, städer, landskap och länder samt organisationer, företag och politiska system blicken inåt, mot det egna och de egna och tar pulsen på det andliga och intellektuella välmåendet. Vad har substans? Vad saknar substans? Vad ska ur vägen?

November är kalendermånad 11. 11 ökar vår känslighet så att vår intuition kan guida oss till rätt väg, rätt beslut och framför allt i rätt tid. 11 är en orolig energi så oväntade händelser eller oväntade utmaningar och även lösningar kan ske plötsligt. Både 11ans och 9ans essens är avslut för att bana väg till ny början.  

I november sveper 9an bort allt det som inte längre har någon funktion. Vad vi än själva tycker. 9an är städledaren som tittar på allt vi bär med oss med kritiska ögon och ser till att det städas ur, töms och kastas. Det gäller såväl inre som yttre ting. Det gäller inställningar, åsikter, attityder. Det gäller talanger och tillkortakommanden. En process där de flesta av oss sätter oss på tvären för att behålla det som 9an med sin utmärkta känsla och förståelse för vikten av att inte resa med för tung packning, ser till att vi inte längre har det kvar. Det 9an sveper bort är det som hindrar utveckling och tillväxt. I vårt dagliga liv behöver vi stanna upp ibland, hämta in själen. November är en sådan månad.

Med 7, 9 och 11 tar händelser oväntade vändningar och vi behöver uppbåda vårt mod för att möta utmaningarna på vår väg, vi vet ju inte alltid vad som ligger framför oss. Ibland är det hinder i vägen, kanske faror och vi vet inte om vi vill eller ska ta en risk. Vi blir testade och med varje erfarenhet växer vi och vi lär oss att bli starkare, genuinare och en mer motståndskraftig version av oss själva.

År 7 manar till att se bortom det uppenbara och  att få en glimt av storheten i att vara människa. Att vara själ i  fysisk form. En storhet som bara väntar på att frigöras och hänföras i en expansiv energi där det andliga möter det materiella och människan blir hel.

Hur mycket du påverkas av 7an och 9an beror på vilket Personligt Numerologiskt År du är i och i vilken månad. Men att vi alla påverkas råder det ingen tvekan om. Man kan föreställa sig att 7ans och 9ans Megin sveper fram över jorden och vi påverkas att agera i synkronicitet med 7ans och 9ans Megin tillsammans med våra individuella tal.

7an med sin utmärkta analytiska förmåga, sin intelligens och sin vurm för sanningen, lierar sig med 9an, och med sin megafonenergi basunerar ut – SÖK DIN EGEN SANNING! 9an fyller i med en tydlig och osentimental stämma och sveper bort det som står i vägen. Det som står i vägen för det rena, det sköna, det naturliga.

Att försöka hålla kvar det som är på väg bort innebär bara plågor och lidande. Något är över, något kommer aldrig mer tillbaka – inte i den skepnad vi är vana vid.

Så vad är det då? Ja, vad är det för dig, för oss?

Det kan ju vara olika för oss alla. Men finns det kanske något som är lika viktigt för oss alla?

I så fall kommer vi att konfronteras med det i november.

Lika mycket som 9an sveper bort det som inte längre behövs – lika mycket står 7an beredd att med klokhet och visdom erbjuda och uppmuntra till intelligenta, intellektuella och klartänkta avgöranden. Och visst är det viktigt för nu ska vi sopa rent så att vi kan ge 8an, 2024 års Numerologiska Megin bästa möjliga förutsättningar.

Med värme

Ingrid Berndtson

KunskapsNyckeln