Numerologiskt år 8

Världen och Du

ur ett Numerologiskt perspektiv

8.0

2024

Numerologiskt År 8

MAKTEN OCH HÄRLIGHETEN

GOTT NYTT ÅR! Sällan är väl en tid som när ett nytt år infaller så fyllt av förhoppningar och driv att skapa. Skapa alla de förutsättningar som fyller oss med framtidstro och mod att ge uttryck till det unika, det renodlade som är ”just Jag”.  Att vara en kraft att räkna med. Styrka och mod  är utmärkande för vad vi behöver när vi nu möter detta spännande och utmanande år8.

Söndagen den 21 januari kommer jag att ha en interaktiv föreläsning på Lidingö.

”Tal och Trender i Tiden”. Mer information i ett senare inlägg.

(eller maila info@kunskapsnyckeln.se så skickar jag info till dig)

2024 ÅRS POTENTIALER:

  1. Makt och inflytande
  2. Personlig makt och personligt inflytande
  3. Etik och moral
  4. Pengar, ekonomiska intressen och inflytande
  5. Finansiella system
  6. Materiella intressen och utveckling
  7. Ansvar
  8. Ledarskap, auktoritet, effektivitet

Om du upplevde 2023 som ett prövningens år så kände du alldeles rätt. Kanske inte allt som hände men mycket av det som skedde på ditt personliga plan, på det kollektiva, globala och de universella planen hade en direkt koppling in till ditt psyke och din själ. Uppgiften för dig var  att hitta in till din motivation, din drivkraft och din sanning men framför allt till din styrka. De yttre prövningar som andra människor serverade dig under 2023 hade som sitt andliga syfte att göra dig andligt starkare och låta ditt autentiska jag expandera. Den inre styrkan som då framträdde och expanderade bland allt bråte av gamla trauman, nya trauman, glada och ledsna erfarenheter och både gamla och nya tårar och kanske även förbannanden ska nu transformeras till den styrka som du ska använda dig av 2024.

Under 2024 som är ett 8år är temat STYRKA. Det handlar om styrka, makt och inflytande. Personlig makt, kollektiv makt, global makt, universell makt.  

Styrka är en energi som riktas både inåt och utåt. Därför är det imperativt att du är medveten om till vem/vilka och var du investerar din styrka någonstans. Vad lägger du din kraft på. Vart för dig dina uppmuntrande och glada tankar, var landar de? Vart för dig dina arga, ledsna och oroliga tankar? Var landar de? Hur utövar du din styrka? Hur reagerar din omgivning på din stryka?

Vår styrkeenergi utgör en rörelse av med- och motgångar. Av tro, hopp och besvikelse. Det är helt naturligt och på det sätt som själen uppfyller det kontrakt du har ingått och som din kropp så villigt erbjuder sin hjälp  att uppfylla.

2024 är året när du måste vara medveten om hur du förvaltar och använder dig av din styrka. Vad du ger ut och vad du tar in.

Det Numerologiska år8 aktualiserar alltså makt och inflytande. I en tid när all samhällelig, religiös och politisk struktur förbereder sig för ett skifte i medvetenhet, förståelse, uppbyggnad och utförande är ett år8 också ett år av maktkamp. En kamp mellan gamla  och ännu inte födda strukturer. Det är som att leva i ett kaotiskt vakuum, ett kaotiskt tomrum där vi kan uppleva oss sväva fritt utan egentlig markkontakt och inte veta vad och vem man kan lita på.  Var ska man sätta bo? Vi kan även kastas ut ur detta kaotiska tomrum i en chockvåg av plötsliga händelser och förändringar. Förändringarna handlar alltid om något som kullkastar de rådande strukturerna, konstruktivt och/eller destruktivt, som vi är vana vid. (Jämför gärna händelserna 2015 som också var ett 8år).

De nya strukturerna ligger ännu i sin linda och det är upp till var och en av oss att skapa embryon till den värld vi vill leva i. Utan din styrka, din personliga makt och din vilja till inflytande över ditt eget liv och din egen tid blir det svårt att skapa dessa embryon. Med desamma exploderar din kreativitet och manifesteras som stjärnskott på jord och himmel och förebådar den nya världen. Det är helt i 8ans linje som stödjer detta fullt ut. 2024 är nämligen ett år då vi ska agera i den stora vida världen.

Förändringar i den samhälleliga och politiska strukturen kan komma att förändras i en chockvåg. Ett År8 är krävande. Och prövande. Det prövar vår andliga integritet, vår intellektuella kapacitet och vårt mod och vår klokskap och styrka i hur vi agerar. År8 är ett karmaår. Vilket kan förstås som att det som händer i år har varit under uppsegling under många år bakåt och har påverkan på våra liv många år framåt.

8 är det enda tal i den Numerologiska familjen som är både feminint och maskulint. Alltså inte en sammanblandning av de maskulina och feminina energierna utan två individuella och likvärdiga energier där den ena representerar det vi benämner som den feminina energin och den andra som den maskulina energin.

År8 kräver inte bara vår styrka och vårt mod, nej, för att helt och fullt ta tillvara 8ans Numerologiska Megin behöver vi den medvetenhet som det förra året, 2023, erbjöd oss. År 2023 var ju som bekant ett år7. Inre utveckling, ökad medvetenhet, större tilltro till att de inre krafterna, dvs ditt inre, (ditt psyke, din själ, din ande) är starkare än ditt yttre jag – det vi ibland kallar ego. (obs! det finns inget negativt i ett balanserat ego).

8ans Megin är inte endast det feminina och det maskulina. 8an är även både det himmelska och det jordiska. Själen och Egot. Med intoning till 8ans båda poler, det maskulina och det feminina, Själen/anden och Egot, när de inre intentionerna, kraften, övertygelsen och modet att agera är i samklang är en rörelse framåt oundviklig och ett faktum. På samma gång som detta är fantastiskt och överväldigande positivt kan det vara mycket farligt och förödande destruktivt. Det beror helt på vem/vad eller vilka som använder sig av denna kraft. Alltså vad är intentionen och vad är redskapen, vilka är vinnarna och vilka är förlorarna? Eller kan vi alla vinna eller kan vi alla förlora?

När vi ser och lär känna 8ans alla potentialer förstår vi också hur viktigt 2023 var, ett 7år som kastade de flesta av oss in i mörka skrymslen, av oförklarliga och våldsamma händelser eller små och många nålsting med syfte att förfina varje cell, varje organ, varje tanke, varje handling. Alla större transformationer föregås alltid av något slags lidande. Ett lidande där vi ofta är ensamma. Där vi själva måste sopa ihop skärvorna efter förluster, trauman och motgångar. Det är i själva sopandet som vi ser skärvorna, vi ser dem som skadade oss och gjorde ont, vi ser också de skärvor som glimmar lite extra och just de är ditt Nya Jag. Med våra Nya Jag kan vi andas nytt syre som är utan dömanden eller fördömanden av oss själva eller andra. Vi kan ha fel, de kan ha fel, det kan vara lögn, det kan vara sanning. Ingen är perfekt och den insikten är själva utgången för 2023 och ingången för 2024. Då kan vi leva vår styrka och välja de ledare som gör 8ans Megin till mänsklighetens framgång nämligen genom vällevnad, rättvisa, rättänk och rättrådighet. Med 8ans kunskap om ”såsom ovan så ock nedan” som kompass och roder, kan vi leva i den materiella och andliga välfärd som 8an har i beredskap åt oss. Bara vi är villiga att använda vår styrka, mod, inflytande och godhet. 8an menar att den enskildes framgång är allas framgång, att det feminina och det maskulina måste uttryckas som individuella krafter som deltar på samma villkor och ger det helhetsperspektiv som möjliggör skapandet av Det Goda Livet.

I år8 behöver vi den inre styrkan som baseras på vår tro, våra övertygelser, rätt och fel, moral och etik. Styrka är kärl av substans. Där finner vi etik och moral, våra övertygelser, vår tro och de ansvarstaganden vi har accepterat, vårt civilkurage, förmåga att stå starka, förmåga att överkomma svek och besvikelser men också  – och inte desto mindre  – förmågan att glädjas, förmåga att känna lycka, förmåga att njuta, förmåga att skratta, förmåga till gemenskap, ömhet, kärlek, sensualitet och sexualitet.

8ans megin fokuserar och uppmuntrar oss att njuta av våra materiella tillgångar såsom pengar, mark, hus, smycken, eller andra materiella saker. 8an står med öppna armar och basunerar glädjefullt ut att vi ska njuta av vår förmåga att vara och skapa i den materiella världen. 8an vill få oss att se och förstå intelligensen bakom förmåga att skapa i den materiella världen, 8an vill få oss att överraska oss själva med vår genialitet att skapa. 8an menar att det är viktigt att skapa materiell välfärd i första hand för dig själv och sedan för andra. Med ett djävlaranamma kan vi förflytta berg! Väljer vi sedan den goda välfärden njuter själ och ande och det syns i våra ögon och hörs i våra röster som är fyllda av jordisk och himmelsk glädje och optimism.  Att med materiella möjligheter njuta, skapa, dela och ge bort skapar i sig nya möjligheter, den kreativa spiral som är en av livets essenser och livselixir.

KARMA, TACK OCH TUFF är alla ord som blir 8. (vi byter varje bokstav mot dess numeriska värde och adderar).

Så lev din KARMA säg TACK och var TUFF så möts vi igen och lär känna vår tid genom Numerologin.

Gott Nytt År!

Med värme

Ingrid Berndtson

KunskapsNyckeln