Du visar för närvarande VÄRLDEN OCH DU – UR ETT NUMEROLOGISKT PERSPEKTIV

VÄRLDEN OCH DU – UR ETT NUMEROLOGISKT PERSPEKTIVVärlden och Duur ett Numerologiskt perspektiv8.5Maj  2024Numerologiskt År 8 Numerologisk Månad 13/4VAD BESTÅR DIN GRUND AV OCH VARFÖR? 


Innan vi dyker in i maj månads Numerologiska och Karmiska 13/4
– 8
energi vill jag berätta om  två spännande händelser i KunskapsNyckelns regi.Till Vadstena är du välkommen lördagen den 1 juni (och
söndagen den 2 juni
). På lördagen kommer du att få lära dig några av
Numerologins verktyg för att lära känna dig själv och veta exakt vad detta år
innebär för dig Numerologiskt/energetiskt och vilka möjligheter som ligger i
öppen dager för dig. På lördagskvällen äter vi en gemensam middag och på
söndagen promenerar vi till Klostret och Slottet och får en härlig dos historia
och kultur. Två tillsammansdagar! Gemenskap, Numerologi och Kultur. Maila kunskapsnyckeln@telia.com
skickar vi mer information till dig.Till Ammarnäs i Västerbotten är du välkommen den 8 – 14 september på en Aktiv
Andlig
Retreat med Naturen som vår lärare. Under veckan
kommer vi bland annat att göra ett uppfriskande och harmoniserande Skogsbad,
vi kommer att göra en båttur där vi får en unik upplevelse av Natur och djur
då vi passerar ställen vi inte kan komma till, till fots. Vi besöker samiska slöjdare
som visar sin konst och berättar om livet som renskötare. Vi besöker Samegården
och kyrkan och en hel del annat. Vi gör en längre vandring till Aigertstugan
där vi vandrar över fjället och äter vår medhavda lunch i fjällstugan som är
belägen vid foten av det för samerna heliga fjället Äijvisåive. I skrivande
stund arbetar vi med slutplaneringen och vi återkommer med fullständigt program
inom två veckor. Vill du redan nu veta mer? Maila kunskapsnyckeln@telia.com. , nu till maj månads
Numerologiska Megin. En 13/4månad i ett 8år.I Numerologin, som i så många andra vishetsläror och inte minst  i livet självt, lär vi oss hur orsak och
verkan spelar in och ut i våra liv, i politiken, kulturen och inom alla sociala
interageranden. Det är det vi kallar karma. Inom Numerologin använder vi ju som
bekant entalen när vi tolkar talen till personligheter, händelser och
trender. Men för att få en mer nyanserad och detaljerad bild av entalen tittar
vi även på varifrån entalet kommer, alltså vilket dubbeltal som entalet
resulterar i. I vårt fall, här i maj, är dubbeltalet 13. När 13/4 dyker upp på
den Numerologiska scenen  betyder det att det som blir tydligt individuellt och kollektivt är konsekvenser av
tidigare beslut och handlingar. De trevliga, välgrundade  konsekvenserna seglar vi bara vidare på men de
negativa och destruktiva eller de tanklösa och ogrundade  besluten och handlingarna seglar upp i våra
liv som negativa och destruktiva upplevelser och erfarenheter. De bör vi ta tag
i och titta bakåt på. Vi tittar bakåt i tiden för att se när började
detta? Vad föranledde detta och vad hände? Vilka beslut fattades?
Och hur gör vi nu detta bättre det som vi förut gjorde sämre? Individuellt liksom
kollektivt.
Hur 13/4an och 8an påverkar just dig beror förstås på vilka
Personliga Numerologiska tal du har. Men vi påverkas alla – mer eller mindre.   
Håller du med om att vi människor strävar efter meningsfullhet,
lycka och  njutning? Att vi med våra
sinnen dras till unika upplevelser som låter oss njuta av det goda och vackra,
det sköna och upplyftande. Att vi ibland kan uppleva njutningar av att se,
höra, känna och smaka som rena mirakler.Kanske kan vi våga oss på en gissning –  att dessa njutningar måste förtjänas, på något
sätt? Med 13/4 är det onekligen så. 13/4 reflekterar de felaktiga beslut vi har
tagit, det vi har eller inte har gjort och där vi trots brister har agerat och
därmed orsakat direkta felaktigheter eller att vi trots sunt förnuft och god
inblick i vad som måste göras, helt enkelt struntar i att agera eller agerar
motsatt till det goda.I maj månad med 13/4 och 8an ska vår utblick i första hand gå
till politiska makthavare, samhälleliga institutioner, företagsledningar och i
stort sett alla människor som har någon form av maktposition. Att lägga detta
Numerologiska pussel betyder att skärskåda tidigare beslut som andra har tagit
och som har påverkat dig, ditt arbete, din familj och dina vänner, kanske din
hälsa och ditt välmående, din trygghet och dina uttryck för just dina kreativa
förmågor.Som de förnuftiga människor vi är går vi inte i klinch med
beslutsfattare här utan vi sitter ner –  vilket 4an verkligen förespråkar  – och tittar praktiskt med vårt intellekt och
vår intelligens på orsak och verkan. Om vår slutsats är att konsekvenserna inte
är till vår fördel använder vi återigen vårt praktiska förhållningssätt, vårt
intellekt och vår intelligens och lägger en ny, stabil och realistisk
grund. Det är 4an!Så hur kan den grunden se ut? För inte många av oss kan knalla
in till Rosenbad eller EU-parlamentet eller någon annan maktorganisation och
begära ordet och tala dem till rätta och berätta om våra geniala råd. Nej, vi
får vara smartare än så.Vi får lägga vår egen grund, som börjar med vårt inre. Frågor
vi kan ställa oss är tex:På vilka grunder fattar jag mina beslut? På vilka grunder agerar
jag? Vad är mina värderingar? Mina ideal?  Vad får mig att känna mig trygg respektive
otrygg? Vad får mig i och ur balans? Och sist men absolut inte minst! All den
information som strömmar till mig från alla håll – innan jag tar ställning för
eller emot ställer jag frågan: vad är grunden för detta? Inte Att
utan Hur och Varför?En byggnad, ett hus, eller en stuga som saknar en stadig grund
är en rätt farlig plats att vistas i, så är även våra liv ostadiga om vi inte
har en fast grund att stå på, en fast grund att utgå ifrån. För att den grunden
ska ligga fast och stadig behöver vi också utvärdera, omvärdera och nygrunda
oss då och då. Helt enkelt hålla koll på oss själv i förhållande till oss
själva och vår omvärld. Med 8an och 4an som våra guider i maj månad tar de oss ut på det
stora äventyret att upptäcka, medvetandegöra och agera på de grunder vi står
. Det handlar om det praktiska, det handlar om finanser, makt och
inflytande, ja, helt enkelt hur vi alla använder våra och andras resurser. 4an är ett uttryck för Moder Jord, det allra mest basala i vår tillvaro här på jorden. 4an är geniet,
men förklätt, i praktiska och tillämpbara ageranden. Se på Naturen så ser du
4ans genialiska livsformer där. 4an är våra väderstreck, syd, norr, öst och
väst. 4an är elementen vatten, vind, eld och jord. På samma gång som 4an alltid
strävar efter en ouppnåelig (här på jorden) perfektion så agerar alltid 4an
pragmatiskt, praktiskt och metodiskt. Genialitet kräver noggrannhet och
systematik.4an ser förbi sexualitet och attraktion men är desto mer
fördjupad i sensualism. I det sensuella i vindens olika toner och vindens smekningar
mot huden, vattnets dynamik allt från ett stilla porlande till ett rytande
inferno. Djurens rörelser som lämnar ljudspår och alla Naturens dofter som
omsluter och lockar. Värme och kyla, sol och regn, snö och is. Ja, Naturen är inte
bara helt fantastiskt verklig utan även en metafor för allt liv.  Det mjuka, det sköna, det lugna – det
kravlösa. Det är sensualism för 4an.4an njuter inte bara med våra fysiska sinnen utan 4an njuter
lika mycket med själen. 4an hämtar inspiration utifrån låter det genomsyra det
inre och transformerar det återigen utåt.Det är 4ans pragmatiska inställning till sin egen Megin. Den av
de naturliga växlingarna som vi människor så väl känner till och som utgör Naturens
grund. Tillsammans skapar Naturen och Människan magi. Det är 4ans högre syfte.Och med det sagt… önskar jag er alla en helt underbar och
fantastisk majmånad med 8an och 13/4.


Ingrid Berndtson


KunskapsNyckeln