VÄRLDEN OCH DU – UR ETT NUMEROLOGISKT PERSPEKTIV!

Världen och Du

ur ett Numerologiskt perspektiv

7.9

September 2023

Numerologiskt År 7 Numerologisk Månad  7

September är en avgörande månad,

numerologiskt betraktat.

I september når du kulmen i ditt

Personliga Numerologiska år!

Klicka på länken på ditt Numerologiska Personliga år. Använd denna topp-notch månad för att maximera dina insatser för detta år. Nästa gång du får samma chans är om 9 år! Så det är lite av ett NU eller väldigt mycket SENARE!

Numerologins Universella Personliga År ger dig  kunskap och  insikter i de teman, händelser, frekvenser och energier som stödjer dig och främjar din utveckling under varje kalenderår.

Så här räknar du ut ditt Numerologiska Personlig År – principen är att räkna ner till närmaste ental såvida du inte är född i november eller har födelsedag den 11 eller 22.

  1. Det aktuella innevarande året: 2023. Vi adderar 2+0+2+3 = 7.
  2. Den månad du är född i. Använd entalet. Om du är född i november räknar du 11, om du är född i oktober eller december räknar du 1 respektive 3.
  3. Räkna ner dagen för din födelse till närmare ental
  4. Du kan också titta här:

Tex. Året är 2023 = 7. Personen är född i oktober = 1 den 17 = 8

7 + 1 + 8 = 16 = 7. Personen är i sitt Universella år 7.

Innan du klickar; har du funderat på att utbilda dig inom Numerologin? Du som har gått grundkursen kan nu gå steg II både i Orsa och på Lidingö/Stockholm. Steg III kommer att ges för första gången i januari i Orsa och på Lidingö/Stockholm. Vi berättar mer när du kontaktar oss. info@kunskapsnyckeln.se

Den 18 november På Vattumannens bokhandel i Stockholm har jag en föreläsning där du   får en fördjupad inblick i 2024 års Numerologiska Megin.

PERSONLIGT ÅR 1, PERSONLIG MÅNAD 1

Den mest dynamiska månaden i ditt Numerologiska År 1. I september når du kulmen i ditt Numerologiska År 1 där den nybyggande, nystartande, individualistiska och idérika energin från 1an når sin fulla rikedom och intensitet.

REFLEKTION FÖR SEPTEMBER: Spegel, spegel på väggen där… Välkomna ditt nya JAG!

Fokus för månaden: Inre styrka, tydlig grund för etik och moral, motivation, kreativitet, prestation, nya perspektiv nya förhållningssätt, starkare JAG.

Lärdom och progression för månaden och året: Det finns inga misstag bara lärande. Mod går före rädsla, Att vara rädd och osäker är ok, inget hinder från att agera.

Energin i varje tal har en konstruktiv och icke-konstruktiv energi. Hur och på vilket sätt du använder dem är upp till dig. I varje år ryms det ofta mer tillfällen och möjligheter än man hinner med eller vill. Du kan se energin som ”vinden som blåser”.  Det är ”hur du sätter dina segel” som kommer att avgöra i vilken riktning ditt liv utvecklas och hur produktiv resan kommer att bli.

När du agerar på de konstruktiva energierna i Personligt År 1 har du möjlighet att komma så nära ditt autentiska jag någonsin. Du har ett sunt självförtroende och agerar med en sund auktoritet. Du delar frikostigt med dig av dina gåvor och energi i syfte att vägleda och upplysa andra. Du känner att andra uppskattar dig som en sann och trogen vän som man kan lita på, just för att du litar på dig själv. Genom den positiva och vänliga kraft som du förmedlar får du beundran och respekt som gensvar. När du kommer över din tendens att tveka och besegrar din osäkerhet kommer belöningar till dig på alla plan. Självständig, oberoende och oemotståndlig kan du attrahera andra till dina projekt. Du är medveten om att livet också utgör utmaningar och när de dyker upp hanterar du dem med öppenhet och ödmjukhet. Intuitiv och inspirerande förmedlar du tydliga råd för det högsta bästa för alla inblandade.

När du agerar på de icke-konstruktiva energierna i Personligt År 1 känner du digosäker ochinstängd i negativa föreställningar om och förväntningar på hur du kan använda dina talanger. Du behöver känna att du får stöd och uppmuntran av auktoriteter och din underlägsenhetskänsla kan göra att du agerar nedlåtande mot människor som på något sätt är beroende av dig eller där du känner av deras osäkerhet. Det kan medföra att du använder dig av passiva/aggressiva tendenser. Du försöker kontrollera andra känslomässigt och mentalt och har en tendens att manipulera andra att göra det du vill, istället för att du talar om vad du verkligen vill och behöver med ärlighet och direkthet. Du kanske känner dig provocerad av auktoriteter för att du inte själv har tagit kontroll över din egen auktoritet. Du kanske lider fysiskt eller har mardrömmar som visar sig i ilska och frustration. Se över din hälsa och se till helheten inom dig genom att sätta eventuella fysiska symtom i relation till din personliga och andliga hälsa.

PERSONLIGT ÅR 2, PERSONLIG MÅNAD 2

Den mest dynamiska månaden i ditt Numerologiska År 2. I september når du kulmen i ditt Numerologiska År 2 där den tjänstvilliga  relationsorienterade och intuitiva energin från 2an når sin fulla rikedom och intensitet.

REFLEKTION FÖR SEPTEMBER: Kan du nu skilja på din och andras känslighet?

Fokus för månaden: Vänta in, tålamod, känslighet, nätverka, stödja andra och/eller projekt, att ge förutsättningslöst.

Lärdom och progression för månaden och året: Partnerskap, samarbete, medvetenhet i relationer, långsamt processande, harmoni, balans och kärlek till andra.

Energin i varje tal har en konstruktiv och icke-konstruktiv energi. Hur och på vilket sätt du använder dem är upp till dig. I varje år ryms det ofta mer tillfällen och möjligheter än man hinner med eller vill. Du kan se energin som ”vinden som blåser”.  Det är ”hur du sätter dina segel” som kommer att avgöra i vilken riktning ditt liv utvecklas och hur produktiv resan kommer att bli.

 När du agerar på den konstruktiva energin i ditt Personliga År förstår du att inspiration i alla former – och framför allt det som du subtilt känner dig dragen till – är en konstart som du under detta år utvecklar till dess fulländning. Du inte bara agerar på din egen inspiration utan du tar varje tillfälle i akt att inspirera andra. Du inspirerar andra till att vidta mått och steg så att de vågar beträda sina egna vägar och till att vara sina autentiska jag. Din roll är att vara närvarande för andra för att förstå och till viss grad tillgodose deras behov. Du kan under detta år lära dig att se varje människa som den hon verkligen är och därmed vara den bästa partnern, syster/bror vännen, grannen, coachen osv. Om du förstår att verka i det tysta kan du utveckla en kreativ strategi för dina förehavanden. Du kan lära genom att vara ett gott exempel och vara speciellt uthållig och optimistisk om dina framtidsvägar. Du tar allt med lugn och du ser allt i ett vidare perspektiv.

När du agerar i den icke-konstruktiva energin i ditt Personliga År har du en tendens att förvänta dig mer från det här året än det faktiskt bjuder på. Eller rättare sagt, du tittar i fel riktning. Om du förväntar dig att detta år ska likna det föregående kommer du att köra huvudet i väggen. Det som du förra året planterade, initierade eller omstrukturerade kanske behöver tid för att växa till sig så att du kan omsätta dina idéer i praktisk handling. Vid förhastade handlingar kommer dina idéer inte att bära den frukt du förväntade dig och planerade för. Om du riktar din kreativitet enbart för att få till stånd dina egna idéer kommer de att stjälpa mer än hjälpa dig framåt. Tillbakahållen kreativitet kan omvandlas till egocentricitet och envishet, en oförmåga att agera på det som är för handen för tillfället. Du kan ha en tendens till beroendeframkallande beteende om din kreativitet förträngs.Du kan känna dig osäker och underlägsen. Du kan vara dominerande och påstridig, och känna att allt och alla är emot dig. Envis och okänslig, diktatorisk och mycket påstridig, har du en hård tid att möta.

PERSONLIGT ÅR 3, PERSONLIG MÅNAD 3

Den mest dynamiska månaden i ditt Numerologiska År 3. I september når du kulmen i ditt Numerologiska År 3 där den kommunikativa, kreativa och partyälskande energin från 3an når sin fulla rikedom och intensitet.

REFLEKTION FÖR SEPTEMBER:  Vet du nu vad som ger dig glädje? Vet du vilka dina verkliga behov är?

Fokus för månaden: Översvallande glädje, eufori, njutning, upplevelser, uppskattning, dans, sång och fest. Att njuta av allt som Livet ger!

Lärdom och progression för månaden och året: Kommunikation på alla nivåer och inom alla områden. Ta kommande och våga exponera dig, dina talanger, dina tillkortakommanden och dina djupa önskningar för dig själv och ditt liv. Hitta kreativa uttryck för dina visioner och ideal.

Energin i varje tal har en konstruktiv och icke-konstruktiv energi. Hur och på vilket sätt du använder dem är upp till dig. I varje år ryms det ofta mer tillfällen och möjligheter än man hinner med eller vill. Du kan se energin som ”vinden som blåser”.  Det är ”hur du sätter dina segel” som kommer att avgöra i vilken riktning ditt liv utvecklas och hur produktiv resan kommer att bli.

När du agerar på den konstruktiva energin i ditt Personliga År kommer framgång och tillfredsställelse med din förmåga att tala med känsla – inte bara ur minnet, utan från hjärtat och själen. Entusiasmen flödar, din medkänsla, förståelse och villighet att vara till för andra människor för dig in i nya situationer och möten med nya människor. Du använder alla kreativa uttryck, både stora och små för att göra både dig själv och din omvärld glad. Du har nära till dina känslor och känner dig äkta i dina uttryck. Ditt självförtroende står på topp och du delar frikostigt med dig av din optimism och vänlighet. Du kan vara både passionerad, inspirerad, rättfram och rak, Du kan ge positiv kritik och även ta emot detsamma med en öppen och uppriktig intention att lära och förstå mer.  Ärlighet i all slags kommunikation är viktigt. Undvik manipulation av andra eller att låta dig manipuleras själv. Agera ansvarsfullt, låt inte dina egna eller andras känslor köra över ditt liv. Ett bra år för hälsa.

 När du agerar på den icke-konstruktiva energin i ditt Personliga År, kan du känna dig begränsad, låg och även deprimerad. Det kan vara så att du undertrycker dina äkta känslor, att du försöker anpassa dig efter andra mer än att du känner in vad som är rätt för dig. Du kan känna dig ensam och i så stort behov av andras kärlek att du förminskar dig själv. Kanske är du för upptagen med arbete och ansvar så att du inte hinner njuta av livet, kanske vågar du inte ta en paus från allvar och jobb, för att fullt ut njuta av allt som gör livet glatt. Kanske har du bestämt dig för att just du inte kan vara kreativ eller har du alldeles för höga förväntningar på prestation och resultat. I vilket fall som helst bäddar dessa negativa känslor för frustration och förvirring. Var vaksam på att inte bli gnällig och börja klaga på allt och alla. Var också vaksam på dina ord så att du inte i onödan kritisera och sårar andra.

PERSONLIGT ÅR 4, PERSONLIG MÅNAD 4

Den mest dynamiska månaden i ditt Numerologiska År 4. I september når du kulmen i ditt Numerologiska År 4 där den mödosamma och långsamma arbets- och ordning-och redafokuserade energin når sin fulla rikedom och intensitet.

REFLEKTION FÖR SEPTEMBER: Vilar du och allt i ditt liv på en säker grund? Är du i harmoni med dina fysiska omständigheter? Ditt psykiska välbefinnande? Din andliga tillhörighet?

Fokus för månaden: Hejda dig om du känner att du vill göra allt NU. Låt inte din otålighet förstöra för framtida progression. Ha en fingertoppskänsla för taiming.

Lärdom och progression för året och månaden: Att se allt i livet ur ett långsamt perspektiv där tid finns att se alla detaljer, där tid finns för att finjustera och putsa på vackra värderingar och ideal. Vara vaksam och lära av det som är ofullständigt och ogjort och ta tag i alla lösa trådar och väva en god och grundlig, säker och stabil fond av nuet och framtiden.

Energin i varje tal har en konstruktiv och icke-konstruktiv energi. Hur och på vilket sätt du använder dem är upp till dig. I varje år ryms det ofta mer tillfällen och möjligheter än man hinner med eller vill. Du kan se energin som ”vinden som blåser”.  Det är ”hur du sätter dina segel” som kommer att avgöra i vilken riktning ditt liv utvecklas och hur produktiv resan kommer att bli.

När du agerar på den konstruktiva energin i ditt Personliga År 4 känner du dig målinriktad, klarsynt och fokuserad. Du tar dig an dina utmaningar med en sund tillit till din egen förmåga. Du tar hänsyn till alla detaljer i allt du företar dig och du har inte så stora förväntningar på resultat och förändringar. Du är fokuserad på att se var i livet du befinner dig, du ser över dina tillgångar och rättar till där det verkar vara disharmoni eller där ett eventuellt icke önskvärt resultat kan förväntas. Du tar allt med jämnmod och genom processer i små steg kan du förvandla stötestenar längs vägen till språngbrädor.  Om du misslyckas, lär då av misstagen och upprepa dem inte. Hitta en sund balans mellan att ge för mycket och för lite. Du har en stabil, inre harmoni och samarbetar gärna med andra.  

När du agerar på den icke-konstruktiva energin i ditt Personliga År, kan du känna dig extremt begränsad och tyngd av allt arbete och ansvar som påläggs dig. Du försöker undfly detaljer och du är otålig och vill se konstruktiva resultat här och nu! Du kan känna det som om du håller på att tappa kontrollen eller att du helt enkelt sitter fast och inte kommer någonstans. Du kan överdriva dina känslor och du kan konstant verka vara på gränsen till en kris. Du kan uppleva inre förvirring och stress, vilket gör att du kan fatta impulsiva beslut som du senare ångrar. Du kan envist hålla fast vid gamla sanningar. Om du känner dig extremt begränsad kan du börja manipulera andra för att få dem att ge dig framgång. Se upp med det!

PERSONLIGT ÅR 5, PERSONLIG MÅNAD 5

Den mest dynamiska månaden i ditt Numerologiska År 5. I september når du kulmen i ditt Numerologiska År 5 där den frihets- och förändringspassionerade energin från 5an når sin fulla rikedom och intensitet.

REFLEKTION FÖR SEPTEMBER: Har jag gjort de rätta valen, har jag tagit de rätta besluten?

Fokus för månaden: Börja knyt ihop säcken. Värdera och omvärdera alla förändringar, alla nya möten, människor, möjligheter och utmaningar som du har mött det här året. Lär dig förstå hur du möter, hanterar och förädlar förändringar.

Lärdom och progression för året och månaden: Förändringar sker i linje med det du önskar och ibland helt tvärtom. En önskan kan uppfyllas men kanske inte alltid så som du har tänkt dig det. Har det skett under det här året? Och i så fall tog du chansen eller tvekade du eftersom din karta inte överstämde med den karta som presenterades dig?  Hur har din inre kompass reagerat och navigerat det här året då stora förändringar sker. Din inre och yttre personliga och andliga utveckling sker inom ramen för progression, förändring, mod och klokskap.

Energin i varje tal har en konstruktiv och icke-konstruktiv energi. Hur och på vilket sätt du använder dem är upp till dig. I varje år ryms det ofta mer tillfällen och möjligheter än man hinner med eller vill. Du kan se energin som ”vinden som blåser”.  Det är ”hur du sätter dina segel” som kommer att avgöra i vilken riktning ditt liv utvecklas och hur produktiv resan kommer att bli.

När du agerar på de konstruktiva energierna i ditt Personliga År känner du att du står stadigt med båda fötterna på jorden och låter Universums vindar leda dig framåt. Du är optimistisk och modig och beträder nya vägar med sunt förnuft och nyfikenhet. Du litar på dina förmågor och du vet också att du kan släppa på kontrollen och ändå vara säker på att dina företag är framgångsrika. Du njuter av en nyvunnen frihet och du är oemotståndlig och karismatisk, ja, du fullkomligt drar till dig nya människor och nya situationer. Flödet i ditt liv tillåter också att du kan utveckla din föreställningsförmåga så att du fyller dina dagar med kreativitet. Med din förmåga att strukturera och sammanföra olika saker kan du med hjälp av en skarp analytisk förmåga bestämma vad som behöver göras och sedan vidta de nödvändiga stegen för att uppnå ditt mål. Du tar hand om din kropp genom regelbunden träning och har en disciplinerad diet. Din utåtriktade personlighet gör att du gillar sällskap. Din fantastiska, visuella föreställningsförmåga är fullmatade med kreativitet, stödd av en förmåga att tålmodigt följa de processer som är nödvändiga för att ta dina idéer till manifestering. Stark och inspirerande, du kan visa upp en bred kompetens på många av livets områden.

När du agerar på de icke-konstruktiva energierna i ditt Personliga År finner du dig hindrad/hämmad, förvirrad och osäker. Du känner dig sliten mellan en önskan om trygghet och ett behov av att ta risker och utforska det okända. Utan att ha en fast grund att stå på, vacklar och tvekar du, hoppas och önskar och gör många saker men utan att det får en konstruktiv effekt. Du känner dig inklämd mellan olika förhållningssätt och sätt att agera på eller så har du en impulsiv drivkraft att gå vidare, men struntar i att vidta mått och steg för dessa, så du når halvvägs till ditt mål och sedan är du tillbaka på ruta 1. Oförmögen och osäker vill du ha frihet precis här och nu, utan att lägga ner tid och disciplin eller att följa ett steg-för-steg agerande för att få det. Frihet kan, i den mest negativa bemärkelsen urarta till ren ohämmad och okontrollerad njutningslystnad och självupptagenhet. Du gör precis och bara det som du önskar, närhelst du önskar dig det trots att det inte är ditt livs mening och mål. Att uppfylla meningen med ditt liv kräver fokus och disciplin, vilket leder till en känsla av inre frihet, erfarenhet och känsla och möjlighet att leva med passion och spänning. En naturlig nyfikenhet och intresse för  många saker kan göra så att du blir totalt utmattad för att du vill uppleva och erfara allting, i stället för att lära dig att välja och prioritera. Ibland kan du känna dig fängslad i dina egna tvivel och rädslor. Om så, lyft fram dem i ljuset och avlägsna dem.

PERSONLIGT ÅR 6, PERSONLIG MÅNAD 6

Den mest dynamiska månaden i ditt Numerologiska År 6. I september når du kulmen i ditt Numerologiska År 6 där energin i den hem-relations-familj- släkt-vänner-kollegor- och ansvarsinriktade nummer 6 når sin fulla rikedom och intensitet.

REFLEKTION FÖR SEPTEMBER: Vem är jag i förhållande till alla mina olika relationer? Vem och vad tar emot den kärlek som jag erbjuder? Det ansvar som har axlats på mig under året, hur har jag hanterat det? I balans eller har jag en tendens till medberoende så att jag kan ge för mycket och som bara gör mig trött och besviken?

Fokus för månaden: All konstnärlig böjelse ska ses som positiva uttryck för kreativt skapande. Hemmets estetiska atmosfär ska ge harmoni och skönhet. Alla relationer ska sträva efter ömsesidighet

Lärdom och progression för året och månaden: Kärlek i alla dess former presenteras för dig och du ska lära dig att skilja på sunt beroende och osunt medberoende. En känsla av ansvar och det etiska och moraliska  med att ta ansvar är en av de filosofiska frågorna som ska få praktisk tillämpning och spridning. Det vackra och estetiska förgyller allt ifrån minsta skrymsle till stora utrymmen och ljuset inverkan på färg och form ger perspektiv till ett kreativt skapande.   

Energin i varje tal har en konstruktiv och icke-konstruktiv energi. Hur och på vilket sätt du använder dem är upp till dig. I varje år ryms det ofta mer tillfällen och möjligheter än man hinner med eller vill. Du kan se energin som ”vinden som blåser”.  Det är ”hur du sätter dina segel” som kommer att avgöra i vilken riktning ditt liv utvecklas och hur produktiv resan kommer att bli.

När du agerar i de konstruktiva energierna i ditt Personliga År är du en glädje för andra människor med din positivitet och sällskaplighet. Du är ett stöd för andra utan att komma med fördömande råd eller kräva något i gengäld. På så sätt medverkar du till att alla dina relationer präglas av ömsesidig öppenhet och kärlek. Din praktiska förmåga genomsyras av sunt förnuft och högavärderingar.Du har en sunt rätt och feltänkande och agerar med allas bästa för ögonen. Du vill lära dig av dina misstag, just för att fortsätta förbättra dig själv och den värld du lever i. Man kan räkna med dig för att få saker och ting gjorda. Din utstrålar genialitet och du ger frikostigt. Du förfinar dina talanger och utvecklar dem till perfektion, men accepterar att det är en process som måste tas omhand steg för steg. Du känner dig balanserad och förstår vikten av att bidra med balans och harmoni där du är. Du ger och tar med värdighet, du utstrålar praktiskt idealism. Din uppskattning av dig själv och andra blir som ringar på vattnet och du finner glädje i världen.

När du agerar på de icke-konstruktiva energierna i ditt Personliga År kan du känna dig besviken och frustrerad och/eller otålig över livet för att ingenting verkar leva upp till dina höga visioner och värderingareller att saker och ting inte händer så fort som du vill. Du kan vara en opraktisk drömmare som initierar olika saker med en hög ambition och entusiasm och stor insats men om du inte lyckas tillräckligt fort överger du snart dina planer utan att ge dem en chans att förverkligas. ”Vad är det för mening”? Du kan vara hyperkänslig och kritisk mot andra just för att du är överkritisk mot dig själv. Du lyssnar inte på andras åsikter eller råd och fortsätter att göra samma misstag om och om igen.  Du idealiserar människor du möter sedan känner du dig besviken när de inte lever upp till dina förväntningar.

PERSONLIGT ÅR 7, PERSONLIG MÅNAD 7

Den mest dynamiska månaden i ditt Numerologiska År 7. I september når du kulmen i ditt Numerologiska År 7 där den omtumlande och ibland omstörtande energin från 7ans aktiverande av personlig och andlig utveckling når sin fulla rikedom och intensitet.

Så, vad tillför augusti ditt kontemplativa och själssökande år?

REFLEKTION FÖR SEPTEMBER: Vem är jag? Vad kan jag? Vad vill jag? Hur behöver jag förändra omständigheterna i mitt liv? Hur ser jag på min intuition? Religion och andlighet? Etik och moral?

Fokus för månaden: Utan att relatera till andra människor och miljöer kan vi inte finna oss själva. Så vem/vilka och vad stödjer in personliga och andliga tillhörighet? Och vem/vilka och vad stödjer du? Det du har lärt dig det här året, som säkert har varit en källa till mycket ny kunskap, både önskad och oönskad, ska du nu titta på i aspekter, tes – antites – syntes, för nu kan du börja skönja din spegelbild,  som du ser om du stod vid vatten – och årets tumult lägger sig och vattnet blir lugnt och klart och nu när du ser din egen spegelbild kommer den att tona fram med överraskningar om vem du nu är och vad du under året har åstadkommit i din personliga och andliga utveckling.

Lärdom och progression för året och månaden:

Energin i varje tal har en konstruktiv och icke-konstruktiv energi. Hur och på vilket sätt du använder dem är upp till dig. I varje år ryms det ofta mer tillfällen och möjligheter än man hinner med eller vill. Du kan se energin som ”vinden som blåser”.  Det är ”hur du sätter dina segel” som kommer att avgöra i vilken riktning ditt liv utvecklas och hur produktiv resan kommer att bli.

När du agerar i de konstruktiva energierna i ditt Personliga År tenderar ditt liv att övergå mer och mer till att inrikta dig på din personliga och andliga utveckling. Du prioriterar din inre verklighet och du funderar en del på hur du ska utveckla dig och komma närmare din egen själ. Du söker inom dig för att hitta vad du behöver och du söker alla svar på din frågor där. Du har en stark känsla av att du har tillgång till evig visdom. Du lär dig också gärna från andra. Ibland söker du inom dig för att planera för framtiden. Du respekterar din egen inre känsla och de meddelanden du får där. Tänk dig att du är en äventyrare som söker ljuset inom dig. Som lever ett liv i frihet, befriad från vankelmod och oro. Dela dina sanningar som du har fått genom dina erfarenheter. Förkroppsliga den inre friheten, och var i frid och inre harmoni, gå sedan ut och dela det med andra. Du är tacksam för alla erfarenheter för du vet att en högre intelligens är överallt och du kan se den i alla livserfarenheter. Meditation ger dig en känsla av harmoni och frid och utgör en viktig del av ditt liv. Genom att kombinera världsliga intressen med inre växande, låter du ditt arbete, dina relationer och dina aktiviteter att växa i medvetenhet. Du känner dig förbunden med andevärlden även när du tar hand om praktiska vardagliga ansvarsområden.

När du agerar i den icke-konstruktiva energin i ditt Personliga År föredrar du ensamhet till den grad att du kan komma att isolera dig helt från andra människor. Din inre osäkerhet kan projiceras på andra så att du får en känsla av att du inte kan lita på andra människor. Du kan känna dig sliten mellan att vara i den materiella världen och en önskan om att gå inom dig. Förvirrad och bekymrad över en mänsklig värld som du upplever som full av hycklare reflekterar det den förvirring som finns inom dig.  Du tvivlar på dig själv och du känner dig oförmögen att lita på vad du känner och tycker. Detta kan leda dig till att konstant leta i böcker, bland lärare, bland vänner efter de svar som istället finns inom dig. Du kan ta till dig varje idé och kan komma att konsumera andliga inriktningar utan att försöka förstå dess djupare mening. Du kanske blir en vandrande andlig vagabond, som sällan slår läger och sätter ner rötterna tillräckligt länge för att någonting konstruktivt ska växa. Icke desto mindre finner du inte vad du söker, just för att du tittar utanför dig själv. Du kanske blir paranoid, du antar alltid att du kommer att bli utelämnad. Även om du förefaller social och sällskaplig, är du obenägen att dela med dig av dina inre sanna känslor.

PERSONLIGA ÅR 8, PERSONLIGA MÅNAD 8

Den mest dynamiska månaden i ditt Numerologiska År 8. I september når du kulmen i ditt Numerologiska År 8 där energin från det intensiva affärs- karriär- ekonomiskt- materialistiskfokuserade nummer 8 når sin fulla rikedom och intensitet.

REFLEKTION FÖR SEPTEMBER: Vet du nu hur du använder makt och inflytande? Har du bejakat dina möjligheter att använda dina talanger? Har du stått emot impulsen att följa ”flocken” när din intuition sagt dig något annat? Har du stått upp för dig själv med integritet och styrka?

Fokus för månaden: Vad är materialism för dig? Hur ser du på pengar? Vilka medvetna och omedvetna, påhittade av dig eller nedärvda inställningar har du till makt och pengar? Är makt av ondo, är pengar av ondo? Kan makt användas till gott, kan pengar användas till gott?

Lärdom och progression för året och månaden: Att våga ta chansen när den dyker upp, att repa det där extra modet för att bryta ny mark eller beträda redan gångna stigar men med nya perspektiv är tonen för år 8. Din egen förmåga att skapa dig en tillvaro av materiell välfärd är en önskvärd erfarenhet för året. Inre makt och inflytande över de egna demonerna utgör grunden för att agera med självrespekt och integritet i den yttre och materiella världen.  

När du agerar i de konstruktiva energierna i ditt Personlig År kan du ha en känsla av inre överflöd. Du kan känna dig kraftfull och fokuserad på det du vill uppnå. Du delar gärna med dig av allt du har och får på så sätt mycket tillbaka.  Du använder ditt intellekt och ditt uttryckssätt för att förena dina visioner med praktiskt handlande. Andra ser upp till dig som en klok ledare och blir inspirerade av din intelligens, din förmåga att se allt i ett större perspektiv och din förmåga att få saker och ting gjorda. Du är känslomässigt öppen och du vågar visa sig sårbar. Du är balanserad och vet när du ska stå upp för dina värderingar och när du ska låter saker bero. Du är generös, filantropisk och kapabel att visa upp ledarskap och auktoritet. Dina relationer är ömsesidigt öppna och stödjande.

När du agerar på de icke-konstruktiva energierna i ditt Personliga år kan människor vara rädda för dig utan att veta varför. Du driver hårt på för att lyckas i dina förehavanden samtidigt som du innerst inne tvivlar på dig själv. Du känner dig beroende av andra i ledande ställning. Det kan leda till att du är och agerar opportunistisk när du försöker få andra att ge dig styrka och auktoritet något som du istället bör finna inom dig. Du kan bli manipulativ genom att försöka få andra att dansa efter din pipa och du kan initiera saker utan en tanke på konsekvenserna. Du kräver välstånd och makt men saknar de nödvändiga förutsättningarna, disciplin och fokus för att uppnå dem och du tenderar att sabotera dina egna arbeten pga. inre konflikter.

PERSONLIGT ÅR 9, PERSONLIG MÅNAD 9

Den mest dynamiska månaden i ditt Numerologiska Personliga År 9. I september når du kulmen i ditt år 9 där energin från det fullbordande och transformationsfokuserade nummer 9 når sin fulla rikedom och intensitet.

REFLEKTION FÖR SEPTEMBER: På vilket sätt förstår jag livets ebb och flod, början och slut, nya möten och avsked, att vara uppfylld och att vara tom?

Fokus för månaden: Se ensamheten som den dualistiska egenskap den är. Se ensamheten vara fylld av den tomhet som ger plats för något nytt, något bättre och mer relevant. Lyft sorg och bedrövelse, besvikelse och ilska till ett andligt perspektiv och fundera över den stora frågan: varför? Bejaka alla dina känslor och börja nu planera för framtiden.

Lärdom och progression för året och månaden: Att släppa taget om det som inte längre tjänar dig eller de och det du har omkring dig. Att acceptera tomheten, att våga vara i ”Själens mörka natt”. Att planera för framtiden genom studier, andligt växande och förmåga att se det dualistiska och det evigt existentiella  i människan, tiden, kulturen, landet och världen. Ge av det du kan.

Energin i varje tal har en konstruktiv och icke-konstruktiv energi. Hur och på vilket sätt du använder dem är upp till dig. I varje år ryms det ofta mer tillfällen och möjligheter än man hinner med eller vill. Du kan se energin som ”vinden som blåser”.  Det är ”hur du sätter dina segel” som kommer att avgöra i vilken riktning ditt liv utvecklas och hur produktiv resan kommer att bli.

När du agerar på de konstruktiva energierna i ditt Personliga År är du beredd att släppa taget om det som inte längre tjänar dig. Du är beredd att se djupt inom dig själv, för att se vilka mönster och trossystem som ligger både synligt och dolt inom dig. Du förstår att för att du ska nå dina mål behöver du i grunden förändra vissa saker. Det kan vara relationer, arbeten, föremål, böcker och kläder. Det finns ingenting under detta år som inte läggs under skäppan för skärskådan om dess värde för dig. Trots att det pågår ett ganska tumultartat arbete inom dig är du utåtriktad och vänlig och försöker vara vis och klok i alla sammanhang. Du hjälper gärna dina medmänniskor och du använder din ökade känslighet till att utveckla dina andliga preferenser. Du kanske inte påbörjar  något nytt under detta år utan planerar för framtiden och om du påbörjar något nytt så ser du mer till varje dags erfarenhet av detta än av ett övergripande mål eller visioner.

När du agerar på den icke-konstruktiva energin i ditt Personliga År försöker du hålla fast vid allt det du anser tryggt och säkert. Du vågar inte ifrågasätta dina värderingar, handlingar och mönster av rädsla för att upptäcka att du har missat något eller gjort något fel i det förflutna. Du försöker lägga locket på din inre längtan efter befrielse från förlegade tankesätt och handlingar. Du försöker dra till dig människor som du tror ska bejaka dig i det du är nu, alla människor som kommer med någon slags förändring skyr du. Du försöker övertyga alla du möter om att just dina åsikter är de sanna och rätta allt för att skyla över det inre kaos som tenderar att överskugga allt du gör. I din strävan efter kontroll försöker du kontrollera både andra människor i din omgivning och händelserna i ditt liv, allt för att slippa släppa kontrollen och låta gammalt lämna ditt liv. Genom att vägra och förtränga att se din sanning och din verklighet kan du  komma att  förlora du de gåvor som finns rakt framför ögonen på dig.