Du visar för närvarande <strong>Världen och Du</strong>

Världen och Du

ett Numerologiskt perspektiv

7.1 –  del 3 (av 3)

2023

Numerologiskt År 7 Numerologisk Månad 8

Världen och Du

ett Numerologiskt perspektiv

7.1 – del 3 (av 3)

2023

Numerologiskt År 7 Numerologisk Månad 8

Hej och Välkommen

till

Världen och Du – ett Numerologiskt Perspektiv

 Välkommen också till ”Tal i Tiden” den 8 januari kl. 13.00 på Lidingö/Stockholm. Jag kommer där att prata om 2023 års Numerologiska Tal, 7.

Mer information och program kunskapsnyckeln@telia.com

I Orsa kan du lyssna till samma föreläsning den 29 januari på Lokalen hos Britt-Marie Jemth. Anmälan till : britt-marie@jemthutveckling.se

Januari är som sagt Numerologiska 8ans möte med årets 7a. De månatliga energierna ska alltid ses som underordnade årets, eller som en inspirationskälla till årets energi. Ibland kommer 7an att möta energier som den känner igen i sig själv och gillar och ibland, som nu i januari, möter 7an en energi som är helt olik 7an.

Jag vill först påminna om att vi här diskuterar Universella Numerologiska energier, eller rättare sagt energier som vi tolkar Numerologiskt. Hur dessa slår an inom oss beror på vilka tal vi själva har i vår Numerologiska kärna och vilket Numerologiskt Personligt År vi är i.

Tänk dig att du möter en person som du känner är helt olik dig själv. Vi reagerar oftast med att avfärda den personen som någon som inte skulle kunna tillföra oss något, eller vi till den. Likadant gör vi oftast med våra egna motsägelsefulla energier. Vi går i närkamp med dem och ser dem som två sidor som inte kan kombineras eller skulle kunna korsbefrukta och stödja varandra.

Så när vi nu länkar in till den Numerologiska 8an så gör säkert 7an bakut vid första anblicken och fnyser lite åt 8ans vurm för allt som är materiellt, vackert, dyrbart och riktat mot den yttre världen. Men när 7an lär känna 8an lite närmare kommer 7an att upptäcka 8ans fantastiska organisatoriska –  och ledarskapsförmåga.

8an är karma. Såsom du sår så kommer du också att skörda. Det du ger ut kommer tillbaka. Hur kan vi förklara att just 8an är en så stor och dominerande kraft för karma och även i viss mån attraktionslagen.

Att 8an representerar karmalagen innebär ju inte att 8an själv undgår densamma.

Talet Åtta är ett dubbelt tal. Det är det maskulina och det feminina – det maskulina, starka, krävande, aktiva, det feminina passiva, inkännande och som kan formas. Tillsammans uttrycker det maskulina och det feminina det himmelska i materiell form. Förutsättningen för att 8an ska lyckas i sina åtaganden i den materiella världen är alltså att den agerar utifrån en andlig övertygelse om rättfärdigheten i dess agerande. Att 8an agerar balanserat med de maskulina och feminina energierna i syntes och synergi. När 7an förstår sin roll som inspiratör, moralisk väktare och ledstjärna och 8an låter sitt agerande utgå från de högre idealen, ja då kan 8an föra himlen till jorden.

Januari är alltså de första stegen mot ett förverkligande av det Goda Livet.

Ingrid Berndtson

KunskapsNyckeln